Nei til slambehandlingsanlegg på Myrvoll

Nei til slambehandlingsanlegg på Myrvoll


Til: Innbyggere og politikere i Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune vurderer å plassere et slambehandlingsanlegg midt i et boligområde på Myrvoll. Et veletablert og tettbygd boligområde med hundrevis av boliger og barnefamilier er naturligvis totalt uegnet for etablering av et slikt anlegg.

KONSEKVENSENE VIL VÆRE:
- en mer utrygg skolevei og et mindre trafikksikkert nærområde
- redusert bokvalitet
- et bidrag til å ødelegge et godt bomiljø
- i direkte strid til kommunens ambisjon om å være «Norges beste oppvekstkommune»

Ved å signere på kampanjen viser du din støtte til bevaring av området, og du sier tydelig fra til politikere og administrasjon om å velge bedre alternativer for kommunens slambehandling.

Du kan velge å støtte denne saken om du er nåværende eller tidligere nabo, om du kjenner noen i området, om du ønsker å si fra til Nordre Follo kommune om at det ikke er greit å overkjøre innbyggerne sine - eller rett og slett fordi du synes dette høres ut som en dårlig idé.

KORT OM SAKEN:
Slam er et restprodukt – kall det gjerne «vannavfall». Et slambehandlingsanlegg er et industribygg som håndterer en del av vannrenseprosessen slik at slam skilles ut. Slammet må deretter lagres, hentes og kjøres ut i konteinere.

I 2022 ble det foreslått å lokalisere Nordre Follo kommune sitt slambehandlingsanlegg nederst på Nedre Ekornrud. På grunn av stor motstand i lokalmiljøet valgte politikerne å sende saken tilbake til kommunens administrasjon med noen føringer og beskjed om å gjøre en «helhetlig vurdering av løsninger på slamproblemet». Det politiske vedtaket inneholdt også at dagens løsning skulle vurderes. Administrasjonen har derimot allerede bestemt at utbedring og forbedring av dagens løsning ikke inngår blant alternativene som skal utredes av et eksternt firma. Dette firmaet arbeider nå på vegne av kommunen med å utrede tre alternative plasseringer av slambehandlingsanlegget midt i et etablert boligområde på Myrvoll. Tidligere utredninger og innspill har vurdert og vist til både andre mulige plasseringer og løsninger enn i boligområdet på Myrvoll. Saken skal sannsynligvis opp til politisk behandling og vedtas etter valget.

Myrvoll er et fortettet og veletablert boligområde som består av hundrevis av boliger. Et slambehandlingsanlegg vil medføre store inngrep i tomter, natur og terreng i området. Ingen av alternativene kommunen vurderer er innenfor vedtatte og gjeldende byggegrenser og reguleringsplaner. Et anlegg på Myrvoll vil medføre at en rekke beboere vil få anlegget kun noen titalls meter unna hus og hager, og andre vil bokstavelig talt få det på andre siden av hekken, eller at to barnehager får anlegget som nabo.

Slambehandlingsanlegget vil innebære økt tungtransport og økt trafikk i området, bl.a. i forbindelse med utkjøring av konteinere med slam. Denne tungtrafikken må kjøre på veier uten fortau, som også er smale, svingete og bratte. Disse veiene er skolevei for hundrevis av barn over hele Myrvoll og deler av Greverud. I tillegg er det stor gang- og sykkeltrafikk i forbindelse med flere barnehager i området, lekeplasser, venner og fritidsaktiviteter - alt som naturlig hører hjemme i de fleste nabolag og boligområder. Myrvoll Vel, den lokale velforeningen, har i en årrekke arbeidet for bedring av trafikksikkerheten i området, men området blir ikke prioritert.

Det vil i tillegg være en langvarig og omfattende byggeperiode hvor det vil være ekstra mye trafikk og tungtransport, muligens sprengning, samt byggestøy. Foreløpig er det også usikkerhet og ubesvarte spørsmål knyttet til lukt og støy i forbindelse med driften av anlegget.

MEN HVA KAN JEG GJØRE?
Det er egentlig ikke så vanskelig. Du kan engasjere deg! Vi er allerede mange som engasjerer oss i saken, inkludert den lokale velforeningen (Myrvoll vel). Vi trenger at så mange som mulig bryr seg - for sammen kan vi faktisk utgjøre en forskjell og vise kommunen hva som er greit og ikke greit før det er for sent. Det er vist gjennom en rekke saker de senere årene at lokalt engasjement nytter – og kan skape både gode resultater og stoppe dårlige ideer.

Her er noen konkrete forslag på hva du kan gjøre for å engasjere deg:

1. Signer på denne underskriftskampanjen
2. Lik eller følg Facebook-siden «Nei til slamanlegg på Myrvoll». https://www.facebook.com/slamfrittmyrvoll
Her finner du også mer utfyllende informasjon om saken.
3. Snakk med naboen din! Snakk med vennene dine! Verv andre til å bli med i gruppa og signere underskriftskampanjen.
4. Snakk med politikerne! Still spørsmål og krav! Det er snart lokalvalg – og politikerne vi velger nå skal ta stilling til administrasjonens utredning og etter hvert stemme over saken.

PS! Hvis du ønsker å lese deg opp på saken finnes det et stort antall dokumenter å gå gjennom på denne linken; Møte i formannskapet 31.03.22

https://opengov.360online.com/Meetings/NORDREFOLLO/File/Details/1046071.PDF

(se sak 24/22 "Valg av plassering av lokalt slambehandlingsanlegg". Start på side 131.

Signeres av: Innbyggerne i Nordre Follo Kommune


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

614 underskrifter hittil!

Opprettet av
Mona Ødegård
18.08.2023
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad