STOPP UTBYGGING på radiomast tomta, BEVAR NATUREN

STOPP UTBYGGING på radiomast tomta, BEVAR NATUREN


Til: Tromsø Kommune

Kommuneplanens arealdel (KPA) for 2023-2034 er ute på høring. I utkastet til KPA legges det opp til å omregulere grøntområdet på «radiomast-tomta» til kombinert bebyggelses- og anleggsformål.

Bakgrunnen er at Barlindhaug Eiendom ønsker å bygge 7 blokker med 5 etasjer og 300 boliger på tomta. Alle som vil påvirke eller er imot omreguleringen, må sende sine høringsinnspill til kommunen innen 8e juni

En konsekvensutredning for kommunen konkluderte mot omregulering fordi det er i strid med kommunens egne mål:

Tromsø Kommune skal ivareta grøntarealer
Tromsø Kommune skal bruke allerede bebygde arealer fremfor å ta i bruk nye. Naturmangfold bør bevares.
Veinettet i området består av smale trange veier som ikke kan utvides.

Likevel er noen politkere i AP, SP og H for utbygging.

VIL DU STOPPE UTBYGGING
OG BEVARE SKOGEN?
Bli med i UNDERSKTIFTSKAMPANJEN

Signeres av: Alle som ønsker å bevare naturen på Tromsøya.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

30.05.2023

Vi nærmer oss 500 underskrifter! Det er veldig bra. Hvis alle får en til til å signere kommer vi til 1000. Del linken. Dette kan vi stoppe!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

682 underskrifter hittil!

Opprettet av
Lawrence Malstaf
14.05.2023
Område
Troms og Finnmark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad