NEI TIL VINDKRAFT PÅ SJONFJELLET/LAUPEN!

NEI TIL VINDKRAFT PÅ SJONFJELLET/LAUPEN!


Til: Rana kommune

NEI TIL VINDKRAFT PÅ SJONFJELLET/LAUPEN!

Bor du i Leirfjord eller Hemnes kommune, inviteres du til å være med på underskriftskampanjen mot utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet/Laupen.
Turbiner på inntil 250 meter, med konstant blinkende lys, vil bli godt synlige over store deler av Helgeland, men spesielt fra Bardal og fra Hemnesberget.
Er du imot utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet, bli med og støtt kampen!


• En foreslått utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet vil bety industrialisering av et av de få uberørte fjellområdene i Rana kommune, med konsekvenser også utenfor kommunens grenser.

• I 2013 avviste både Rana og Nesna kommunestyrer utbygging av vindkraft på Sjonfjellet. Nesna kommunestyre opprettholder dette standpunktet. Nå vil Rana kommune bli bedt om å si ja til en konsekvensutredning om å bygge ut vindkraft på Sjonfjellet. Sier kommunen ja til konsesjonsbehandling og konsekvensutredning i første runde, er «vetoretten» tapt, og løpet er kjørt. Kommuner som anmoder NVE om å ta vindkraftsaker til behandling, kan ikke etterpå stanse saksbehandlingen, men mister «vetoretten», ifølge NVE.

• Den foreslåtte utbyggingen av Sjonfjellet vil (i første omgang) omfatte ca. 45 vindturbiner med en forventet høyde på 200-250 meter. I tillegg vil det bli behov for ca. 75 km adkomstveier til turbinene. Kraftlinjer må også settes opp fra Sjonfjellet og fram til kraftstasjonen på Mo. Alt dette vil rasere uberørt natur, inkludert et omfattende rødlistet grottelandskap på Sjonfjellet. Avskalling fra rotorblad, oljeutslipp fra turbinmotorer, og forurensning i byggeperioden, utslipp av mikroplast, glassfiber, Bisfenol A og andre giftstoffer. Denne forurensningen spres i naturen, og ender opp i havet og i drikkevann.

• Sjonfjellet er et område som benyttes av reindriftsnæringen. Høyesterett har dømt konsesjonen til vindkraftutbyggingen på Fosen som ugyldig. Dette medfører at utbyggingen nå anses som menneskerettsstridig og et angrep på den samiske kulturen. En utbygging av vindkraft på Sjonfjellet vil på samme måte stride mot samiske rettigheter.

• Både Leirfjord og Hemnes kommuner har innbyggere som bor på sørsiden av Ranfjorden, og disse vil få de enorme vindturbinene rett i fleisen. Leirfjord og Hemnes har ikke en gang uttalerett, fordi turbinene fysisk blir stående i Rana kommune. For innbyggerne i Bardal, Hemnesberget, Utskarpen og Sjona, vil dette bety ødelagt livskvalitet med konstant lyd- og lysforurensning.

• Vindturbinene vil være synlige over mesteparten av Helgeland, fra Rabothytta til Træna, med kontinuerlig blinkende lys gjennom hele døgnet.

• Vindkraftverk lager store sår i naturen. Uberørt natur blir industriområde.
Vi løser ikke klimakrisen ved å bygge ned verdifull natur!

Med din underskrift på denne kampanjen, kan vi vise at vi er mot utbygging av vindkraftverk på Sjonfjellet; til Rana kommune, til politikere og til utbyggerne.

Vi ber Rana kommune si nei til konsekvensutredning av vindkraftverk på Sjonfjellet.

Sylva Angelsen, Bardal
Wivian Mediå Horseng, Hemnesberget


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 2 mnd. siden

Njordr utsetter planene om vindkraftindustri på Sjonfjellet. Dette betyr ikke at vi har vunnet kampen, dette er bare en midlertidig utsettelse.
Endringene i energiloven og plan- og bygningsloven skal styrke kommunenes rolle i konsesjonsprosessen. Derfor er det nå enda mer viktig å la vår stemme bli hørt!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

152 underskrifter hittil!

Opprettet av
Sylva Angelsen
Ca. 2 mnd. siden
Kategori
Miljø
Område
Nordland

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad