Nei til solkraftverk på Akersmyra - Sem

Nei til solkraftverk på Akersmyra - Sem


Til: Innbyggere på Sem

Selskapet Fred. Olsen Renewables AS kunngjorde tidligere i vinter sine planer om et stort solkraftsenter på Akersmyra på Sem. Dette er et solkraftverk på størrelse med 80 fotballbaner, noe som vil få konsekvenser for alle som bor på Sem, både økonomisk og i forhold til livskvalitet.

Det er per i dag liten eller ingen erfaring med solkraftverk i Norge, og konsekvenser av å bo nær et kraftverk av denne størrelsen vet vi derfor lite om. Vi ønsker ikke at Semsfolk skal være prøvekaniner for nettopp dette.

Vi mener dette prosjektet vil kunne få svært mange negative konsekvenser og at det heller bør utredes mulighet for restaurering av Akersmyra uten solceller.

Konsekvenser for befolkningen på Sem(ikke uttømmende liste):
- Dyr- og fugleliv som det er mye av på Akersmyra i dag
- Turområder - spesielt hensynet til barn og barnefamilier
- Forringelse av verdi på boliger vil berøre Sem totalt sett
- Omdømmet til Sem - planene er direkte motstridende til Tønsbergs kommunes visjon for Sem som et attraktivt sted å bo
- Bokvalitet, herunder temaer som; Ødeleggelse av natur og visuell forsøpling av Sem, støy, stråling og refleksjon fra solcellepanelene.
- Miljøhensyn, usikkerhet rundt eksempelvis Co2 utslipp
- Sikkerhet - det er pt et ønske fra tiltakshaver om at området ikke inngjerdes på grunn av dyretråkk og jernbanelinje.
- Støy og trafikale utfordringer under en lengre byggeperiode


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

622 underskrifter hittil!

Opprettet av
Trude Nilsen
18.03.2023
Kategori
Miljø
Område
Vestfold og Telemark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad