GJENÅPNING av Tanaelva/ Deatnu i 2023 for lokalbefolkningen med et regulert /kvote fiske på laks

GJENÅPNING av Tanaelva/ Deatnu i 2023 for lokalbefolkningen med et regulert /kvote fiske på laks


Til: Deanu gielda- Tana kommune og Miljøvern departementet

Nammacállinakšuvdna- Underskriftskampanje
Deanu Ráhpan 2023 - Gjenåpning av Tana elva 2023
GJENÅPNING for Lokalbefolkningen av Tanaelva / Deatnu 2023 med et regulert / kvote fiske på laks.
Staten-Departementet planlegger 100 % nedstenging av Tana elva i 5-7 år, noe vi ikke aksepterer. Tanas lokalbefolkning ønsker å få tilbake et begrenset laksefiske med kvote /matauke fiske med garn og sportsfiske, noe som vil gi en motivasjon og stimulerer til nødvendig og økt predatorfiske i elva.
Tverrpolitisk krav om gjenåpning av laksefiske for lokalbefolkningen i Tana kommune 2023, og et krav om effektive tiltak for utfisking og jakt på predatorer av Tana laksen. Sjølaksefisket er også urettmessig stengt ned.
Senere års fiske i Tana elva har hatt svake sesonger, men elva har aldri vært stengt ned før. Forskerne peker på ensidig overfiske og lite yngel produksjon i øvre del av elva. Lokalbefolkningenes syn er at staten har påført elva en økoubalanse med store vernesoner som naturreservat i elva, noe som påfører et sterkt predatortrykk på både yngel og voksen laks.
Staten har allerede stengt ned i 2 år av alt laksefiske i Tana elva, og videre planlegger de å stenge ned i 5 år til.
Dette aksepterer ikke lokalbefolkningen. Vi er en tverrpolitisk gruppe som jobber for å samle inn underskrifter slik at vi kan dokumenter til Miljøvern departementet at Tanas befolkning har et annet syn. Tana kommune med ordfører Helga Pedersen og varaordfører Odd Erik Solbakk støtter denne underskriftsaksjonen. Tana kommune har møte med Miljøvern departementet om 5-6 uker, og ønsker å ta med seg underskriftene til Oslo, og legge press på departementet om vårt lokale krav om gjenåpning 2023.
Statens nedstengning av elva bryter med Tana Loven og mange andre paragrafer. Og vi retter en kritikk til departementet for manglende gode tiltak for å redusere laksepredatorer i vassdraget. Her må nevnes særlig behov for seljakt, andejakt, gjeddefiske og sjøørretfiske.
Våre Krav er effektive tiltak for å styrke Yngelproduksjon, og predatoruttak må prioriteres!
1. Seljakt, 2. Andejakt, 3. Mer Gjeddefiske, 4. Mer Sjøørretfiske, 5. Opprettet et smoltanlegg / yngelproduksjon og årlige utsettinger, 6. Laksetelling må bistå fra Norsk side og mulig flyttes til en trangere og plass i elva, for å få en sikrere telling.
Nå haster det med å samle underskrifter! Dál lea hoahppu cohkket namaid!
Giitu duorjjaga ovddas – på forhånd takk for din støtte!
Aksjonsgruppe Tom Hardy, Tom Ramstad, Trond Are Anti, Aage Solbakk, Solbjørg Ravna og Ole Muosát

Signeres av: Alle som støtter aksjonen!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

117 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ole Muosát
06.03.2023
Område
Troms og Finnmark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad