Ja til bevaring av Årosmarka

Ja til bevaring av Årosmarka


Til: Alle

Denne underskriftskampanjen er laget for å bevare den siste rest av Årosmarka. Vi må stoppe den pågående utvidelse av Røyken næringspark, i første omgang felt D.
Dette er ikke en aksjon imot næringsvirksomhet og lokale arbeidsplasser. Vi ønsker også et levende og bærekraftig næringsliv med gründere og bedrifter som skaper lokale arbeidsplasser.
Kommunen kan se på andre næringstomter til gjenbruk eller benytte ledig kapasitet på de næringstometer som allerede finnes. Det totale arealet inklusiv felt D tilsvarer ca 80 fotballbaner. Trenger vi egentlig det?
Årosmarka er et kjært rekreasjonsområde for innbyggere i Åros og Sætre, gjennom hele året.

På felt D vil Asker Kommune, ved Askerhalvøya Eiendom as sprenge fjell og produsere 500.000 m3 pukk, for så å ta imot 2,5 mill m3 diverse løsmasser til deponering for oppfylling av dalføret / planering av felt D. Denne industrielle prosessen er anslått til å vare i 10 år med tilhørende støy og støvplager, og økt trafikk i hele perioden.
Området og tilgangen til Smedmyrhytta vil i praksis være avstengt i hele anleggsperioden, 10 år.

Med tanke på Asker Kommunes kommende satsning på sirkulærøkonomi og FNs bærekraftsmål, er det mange alternative løsninger som virker mer fornuftig enn å legge til rette for arealkrevende næringsvirksomhet ved å bygge ned skog og mark.

Tap av natur og verdien området har som rekreasjonsmulighet for fysisk og psykisk helse, er vanskelig å tallfeste økonomisk.

Multemyra over felt D står i fare for å bli drenert. Umulig å restaurere tilbake til opprinnelig tilstand.
Det er to bekkeløp i felt D. Sandbekken skal legges i rør i 10 år, for deretter ligge på toppen av feltet etter planering. Dette kan medføre fare for avrenning og forurensing av Oslofjorden.

Skånevannsbekken skal ifølge planen ikke røres, men er utsatt for skade under byggeprosessen. Skånevannsbekken er en gytebekk for ørret. Det er målt høyere verdier av nitrogen i bekkene etter at Røyken næringspark ble anlagt. Begge bekkene renner ut i Åroselva, som til slutt ender opp i Oslofjorden.

Signerer du på denne underskriftskampanjen, så signerer du på at felt D skal stoppes.
Alle underskrifter leveres formannskapet og kommunestyret i Asker Kommune.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

07.06.2023

Hei, tusen takk til alle som har undertegnet kampanjen for vern av sårbar natur i Asker Kommune, totalt 812 stk pr dags dato. Vi skal overlevere underskriftene til Kommunestyret v/ordfører Lene Conradi i morgen 07.06.2023. Kampanjen pågår litt til i påvente om saken kan avsluttes i sommer.

18.03.2023

FOLKEMØTE 29.03 KL 18:88 på Frydenlund Barneskolen, Åros!
Nå har vi passert 600 underskrifter

17.02.2023

Nå har vi rundet 400:underskrifter! Det er kommet leserinnlegg fra oss i RHA og Budstikka, så spre videre, og send gjerne inn leserinnlegg i avisene??
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

777 underskrifter hittil!

Opprettet av
per søvik
12.02.2023
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad