Gi eldre en verdig alderdom

Gi eldre en verdig alderdom


Til: Helseminister Ingvild Kjerkol

NOK ER NOK - BEDRE ELDREOMSORG NÅ!

SSB anslår at andelen av
befolkningen som er over 70 år, vil dobles i tiden
fremover, med en estimert økning fra 600 000
personer i dag, til 1,3 millioner i 2060. Rapporter viser at eldre utsettes for alvorlige krenkelser, mishandles og neddopes på sykehjem.

Dette skjer i Norge!

Det kan skje din mor - din bestefar - en tidligere kollega - en nabo - og en gang kanskje deg selv!

Vi vil ikke se på dette lenger og samler underskrifter til Helseminister som øverste leder.
Følgende tiltak må iverksettes NÅ:

- kommunene må ikke tillates å kutte stillinger når dette gir et dårligere tilbud til eldre
- pårørende og de ansatte må bli hørt og tatt med på råd når endringer påvirker omsorgstilbud
- ansatte med utdanning som aktiviserer de eldre (fysioterapi, ergoterapi, miljøarbeidere) må tilbake i sykehjemmene
- økt kompetanse, faglærte ansatte og flere sykepleie/helsefagarbeidere må inn i omsorgen

«Det er når de eldre usynliggjøres i et
samfunn at de største krenkelser av
menneskeverd og rettssikkerhet skjer. Den
som ikke blir sett som et individ, faller ut av
fellesskapet. Vår behandling av og tenkning
om de eldre, deres behov og rettigheter, gis
bare mening når vi ser hver enkelt som en
del av vår felles virkelighet.»
Wenche Frogn Sellæg
Geriater og tidligere sosialminister

-Nå kan vi ikke tie mer: Menneskerettighetene brytes i vårt eget land -
for en gruppe som ikke har stemme til å si fra selv - DE SVAKESTE ELDRE.

Gi din underskrift - og du er med på å forandre Eldreomsorgen!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

160 underskrifter hittil!

Opprettet av
Marianne Christensen
Ca. 2 mnd. siden
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad