Bedre hestevelferd

Bedre hestevelferd


Til: Mattilsynet, Norges Rytterforbund, landbruks og matdepartementet

Vi trenger at paragrafene om hestevelferd blir bedre overholdt i forhold til hva som faktisk står i loven, og at enkelte paragrafer endres til hestens beste. Minimumskrav til størrelse på luftegårder må bli tydeligere, og en endring av minimumskrav for utetid må gjøres.

Disse minimumskravene må overholdes etter nåværende formål, paragrafer og retningslinjer som:

§ 1.Formål
Formålet med forskriften er å legge forholdene til rette for god helse og trivsel hos hest og sikre at det tas hensyn til hestens naturlige behov. Formålet med bestemmelsene i § 6 er i tillegg å sikre betryggende dokumentasjon av hest for å sikre god folkehelse.

§ 4.Generelt
Ved alt hold og bruk av hest skal det tas hensyn til hestens adferdsmessige, sosiale og fysiologiske behov, og hesten skal beskyttes mot fare for unødig stress, smerte og lidelse. Det skal legges til rette for at hest kan holdes i grupper der beite inngår.

§ 16.Luftegårder, beiter, treningsbaner og uteareal
Anlegget skal ha tilgang til egnede og mange nok luftegårder, slik at alle hestene kan slippes ut minst 2 timer hver dag.

Luftegårder, beiter, gjerder og porter, skrittemaskiner, ridebaner, ridehaller, treningsbaner og lignende skal være egnet til formålet og skal ettersees og vedlikeholdes på en slik måte at hestene ikke kan påføres skader og lidelser.

I ridehaller skal støv og annen luftforurensning holdes på lavest mulig nivå.

§ 22.Mosjon
Alle hester skal sikres mulighet for daglig mosjon og uteliv i egnet luftegård eller på beite.

Hester som står oppstallet i boks, skal ha daglig trening eller sikres mulighet for fri bevegelse i minst 2 timer per dag. Hester som står oppbundet, skal i tillegg til eventuell daglig trening sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon i minst 2 timer per dag. Kravet om fri bevegelse gjelder ikke dersom helsemessige forhold hos hesten eller vær og føreforhold tilsier noe annet.
------------------------------------------------------

KOMMENTAR TIL PARAGRAFER:
Per dags dato og mange år tilbake, har det blant annet vært helt greit for større ridesentere og skoler, som fronter ryttersporten å ikke overholde paragrafene ovenfor. Det blir ikke gjort noe med av mattilsynet og vi lurer på hvorfor dette er greit?

Vi må sørge for gode forhold for hestene våre, uansett hva de blir brukt til, hvilken rase de er, hvor mye de koster, hvor gamle de er eller hvem de eies av. En hest vil alltid være en hest, med individuelle behov, men også et helt grunnleggende behov for å utfolde seg som en hest er ment til fra naturens side. Selv om de har vært domestisert i så mange år.

Når vi også vet at hestens behov for bevegelse er mye mer enn 2 timer per dag, må det skje en endring i nåværende paragraf om mosjon.

Når det ikke er sosialt akseptert å holde hund i bur hele døgnet, hvorfor skal det være helt vanlig å ha hesten i en boks eller luftegård som har samme plassen i forhold til dyret, som et hundebur?
Kaniner har i mange år hatt samme levekår, men her også skjer det endringer fordi kunnskapen brer seg ut. Det er selvfølgelig enklere å tilrettelegge for mindre dyr, men det burde ikke være en unnskyldning for å ikke tilpasse hestens behov.

Dessverre er det nok penger som rår, men når vi vet hvilke konsekvenser dette har for hestens mentale og fysiske helse, hvorfor snur vi ryggen til?

Kan vi vær så snill å gi hestene mer respekt, når de gir alt av seg til oss?

----------------

Generelt i dag er det mange som går over til bedre former for hestehold, og det er mange som tilegner seg kunnskap, åpner staller og uteganger med fokus på hestens velferd. Men igjen så ser man at ting også går andre veien på allerede etablerte senter som utvider anlegg på bekostning av plassen hestene får disponere når de ikke håndteres av oss.

Det er mange grunner, men ingen grunn er god nok for at en del av våre hester lever under svært begrensede kår.

---------

Relevante linker til artikler om hestens naturlige behov og adferd:

https://ndla.no/subject:169ba831-b3cd-4207-b9b8-7d06bf03328b/topic:87655804-7760-4c74-a06e-ed9c2d636af1/topic:88dfd989-d5a1-4840-b0aa-6119d1547f2a/resource:545f2354-994d-4704-b643-3106a3f47fa4

https://www.mdpi.com/2076-2615/11/6/1798

https://hestevelferd.no/hva-sier-forskningen-om-hestevelferd/
Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

5 dager siden

Underskriftene er nå sendt inn til Mattilsynet, Norges Rytterforbund og Landbruks og Matdepartementet!

Jeg håper dere vil fortsette å dele denne underskriftskampanjen videre, og på nytt, for å få enda mer tyngde. Vise at vi er mange som bryr oss!
477 underskrifter så langt, la oss få tallet mye høyere.

Når eventuelle svar kommer, blir dere oppdatert :)

Mvh Ada Vrolijk

5 dager siden

Underskriftene er nå sendt inn til Mattilsynet, Norges Rytterforbund og Landbruks og Matdepartementet!

Jeg håper dere vil fortsette å dele denne underskriftskampanjen videre, og på nytt, for å få enda mer tyngde. Vise at vi er mange som bryr oss!
477 underskrifter så langt, la oss få tallet mye høyere.

Når eventuelle svar kommer, blir dere oppdatert :)

Mvh Ada Vrolijk
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

477 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ada M A Vrolijk
26.01.2023
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad