Nei til oppdrettsanlegg på Kvaløya i Sømna!

Nei til oppdrettsanlegg på Kvaløya i Sømna!


Til: Sømna kommune og Akvafuture.

Oppdretsselskapet Akvafuture har ønske om å etablere et lukket lakseoppdrett i Gimlingsundet, ved Kvaløya, sør i Sømna kommune. Ihht. Kystplan for Helgeland og kystsoneplan for Sømna er området definert som gyteområde for fisk og dermed ligger det sterke restriksjoner i området i forhold til bl.a oppdrettsnæring. Akvafuture har sendt og skal nå få behandlet en dispensasjonssøknad som, om den innvilges, vil gi de mulighet til å søke om konsesjon for å drive oppdrettsnæring i gytefeltet.

Det kan virke som om Sømna kommune tar imot søknaden med åpne armer. Det er forståelig med tanke på næringsutvikling i kommunen, nye arbeidsplasser, skatteinntekter mm. I administrasjonens innstilling til formannskapet står det at «fordelene er større enn ulempene» ved etablering av oppdrettsanlegget.

Interessegruppa for Kvaløya er sterkt imot etablering av en «laksefabrikk» i Gimlingssundet. Det er i hovedsak tre faktorer som vi mener ikke gjør etableringen forsvarlig.

1: Interessegruppa for Kvaløya er bekymret for hvilke ringvirkninger dette vil gi for området. Det er i denne omgangen søkt om konsesjon for produksjon av ca. 4000 tonn laks pr år, noe som skal fordeles på til sammen 10 mærer. Konsesjonen er tidsbegrenset til 10 år. Det ble i informasjonsmøte den 12.10.22 uttalt av Akvafuture at området er særdeles godt egnet til formålet. Vår bekymring her er at Akvafuture utvider driften ved etter hvert å søke om en større konsesjon som strekker seg over en lengre tidsperiode. Vi mener det er naivt å tro at Akvafuture «pakker sammen» sakene sine og tauer bort mærene når 10 års perioden er over. Vår frykt er at området i fremtiden vil bli fylt at mærer, og at fotavtrykket som ble vist i presentasjonen til Akvafuture på informasjonsmøtet på Sømna den 12.10.22 vil bli mye større. Vi frykter også at Sømna kommune vil føle seg presset til å støtte en eventuell utvidelse grunnet arbeidsplasser og inntekter.

2: I området som tiltaket er planlagt ligger også Kvennvika tur og rekreajonsområdet. Området omfatter bl.a. en langgrunn sandstrand med hvit sand. Det anses som er en perle i Sømna og på Kvaløya, og er et yndet turmål både for fastboende og turister. I Akvafuture sin presentasjon under informasjonsmøte på Sømna den 12.10.22 ble det presentert løsningen i mærene som gjør at ca 60% av avfallet etter laksen samt overskudds fòr blir tatt vare på og videreforedlet, enten som biogass eller gjødsel i Asia. Ca 40% av avfallet blir ikke håndtert, men vil komme ut i havet. Det ble sagt at dette «avfallet» bl.a. gir god næring til bl.a. tang og tare. Det er sagt av kjentfolk i området at strømforholdene fører vannet fra storhavet, langs Gimlingssundet, inn i Kvennvika og videre ut og innover i Bindalsfjorden. Det sies at dette er en av grunnene til at stranda fremstår så hvit og idyllisk som den gjør i dag. Om dette stemmer vil strømforholdene føre med seg avfall fra mærene inn i Kvennvika som vil kunne medføre økt vekst av alger og tang. Risikoen vil da være at stranda vil endre form, fra den hvite, idylliske stranda i dag, til en strand overgrodd av tang og alger. Med andre ord vil WOW-faktoren forsvinne, turistene vil ikke se på dette som et yndet turismål og befolkningen i kommunen vil miste et fantastisk turmål. Interessegruppa for Kvaløya tviler på at hverken Sømna kommune eller Akvafuture er interessert i å forplikte seg til å holde stranda ren etter en etablering av lakseoppdrett i Gimlingsundet.

3: Kvaløya er et unikt sted. Her er det kystkultur, fjellandskap og skogsterreng. I havet utenfor har vi et unikt artsmangfold pga. forskjellige typer bunn, dybder, undersjøiske skrenter, holmer og skjær. Som fritidsfisker er området helt unikt, her kan man bl.a. få storsei, lange, brosme, hyse, kysttorsk og skrei, kveite, makrell, flyndre samt laks og ørret. I tillegg er øya unik fordi den er urørt. Her kan man gå rundt hele øya, i stillhet og nyte naturen, enten til fots eller i båt. Kanskje ser man både elg, rådyr og rev, eller havørna på jakt etter mat. Et svært lakseoppdrett ute i Gimlingsundet vil ødelegge følelsen av nærhet til naturen, stillhet og urørt natur. Vi skjønner at det kan være mye å be om å faktisk ha noen steder langs kysten som ikke er nedbygd av industri. Men vi håper og ønsker at Kvaløya skal være et at disse få stedene. Kanskje kan Sømna kommune benytte muligheten til å markedsføre øya vår som en av de siste, urørte perlene på Helgelandskysten? Det kan jo medføre økt turisme og dermed høyere inntekter for kommunen.

Vi i interessegruppa for Kvaløya ønsker ikke at Akvafuture eller andre tilsvarende selskaper skal etablere oppdrett, verken i Gimlingsundet eller ved andre lokaliteter på eller rundt Kvaløya. Vi håper at så mange som mulig også vil støtte vår kamp mot denne og fremtidige etableringer ved å signere denne underskriftskampanjen.

For Interessegruppe for Kvaløya
Erlend Kvaløy

Signeres av: Innbyggere på sør-Helgeland.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

17.10.2022

Pr idag er det 247 signaturer, tusen takk! Det betyr at 1 av 10 av Sømnas befolkning har signert på at de er imot utbygging av oppdrett på Kvaløya. Onsdag skal saken opp i formannskapet og vi skal sørge for at de vet hva «nei-korpset» mener og at den «stille majoritet» ikke er så stor som sjefen i Akvafuture tror. Stå på, del og fortell. Vi gir oss ikke!

17.10.2022

Pr idag er det 247 signaturer, tusen takk! Det betyr at 1 av 10 av Sømnas befolkning har signert på at de er imot utbygging av oppdrett på Kvaløya. Onsdag skal saken opp i formannskapet og vi skal sørge for at de vet hva «nei-korpset» mener og at den «stille majoritet» ikke er så stor som sjefen i Akvafuture tror. Stå på, del og fortell. Vi gir oss ikke!

15.10.2022

Snart passerer vi 150 underskrifter, det er kjempebra!! Klarer vi 300 før formannskapsmøtet? Del videre på sosiale medier, snakk om det til slekt og venner. Vi kjører på!!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

361 underskrifter hittil!

Opprettet av
Erlend Kvaløy
13.10.2022
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad