Krav om matservering i Tana bru barnehage.

Krav om matservering i Tana bru barnehage.


Til: Styrer i barnehagen, ansatte og øvrig ledelse

Vi som foreldre krever at barnehagen gjeninnfører matservering i barnehagen.

Helsedirektoratet har klare retningslinjer for matservering i barnehagen.
Alle andre barnehager i kommunen har matservering i barnehagen.

Lov om barnehager og forskriften Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir noen retningslinjer for samarbeidet mellom hjem og barnehage. Der står det: «barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling, jf. barnehageloven § 1. Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene, jf. barnehageloven § 1 og § 4. Samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål. Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.»

Har den 15.09.22 skrevet et brev til kommunalsjef for oppvekst og fått svar den 27.09.22 om at dette skal tas opp med ledelsen i barnehagen og på foreldremøte.

Vi forventer positivt svar.

Signeres av: Foreldre med barn i Tana bru barnehage.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

23 underskrifter hittil!

Opprettet av
Linn Myhre
28.09.2022
Kategori
Mat & Drikke
Område
Troms og Finnmark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad