Gratis prevensjon for ungdom under 16 år i hele landet

Gratis prevensjon for ungdom under 16 år i hele landet


Til: Stortinget

Kunnskap om og tilgang til prevensjon er et av de viktigste tiltakene for å sikre personers selvbestemmelse over egen kropp, og dermed ivareta deres reproduktive helse og rettigheter.
Disse rettighetene er også grunnleggende for personers tilgang til og deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunnet generelt.

Gjennom statens bidragsordning får unge mellom 16 og 20 år i dag økonomisk støtte til prevensjon, og får dermed gratis eller billigere prevensjon. Er du under 16 år og trenger prevensjon, må du betale full pris. Dette til tross at én av tre debuterer seksuelt før de fyller 16 år.

I 2017 oppfordret vi sammen med en rekke andre helse- og ungdomsorganisasjoner å inkludere de under 16 i statens bidragsordning for prevensjon.
I Helse- og omsorgsdepartementets strategi (2017-2022) «Snakk om det!» heter det at seksuell helse handler om det mentale og sosiale, så vel som det fysiske. Et mål i ungdomshelsestrategien er at «ungdom skal ha god kunnskap og nødvendig handlingskompetanse for å ivareta egen seksuell helse». Vi vil påpeke at dette også må inkludere unge under 16 år.

I 2020 ble det enstemmig vedtatt i Oslos bystyre at den nedre aldersgrensen på gratis prevensjon på 16 år skulle fjernes. Det betyr at alle ungdommer i Oslo nå har rett til gratis prevensjon, enten de er over eller under 16 år. Dette bør også gjelde ungdom utenfor Oslo.

Vi vet at mange unge har sex før de fyller 16 år, og derfor er det viktig å arbeide forebyggende. Dette handler ikke bare om økonomien til de unge, men også om deres seksuell helse.
Det er nå fem år siden vi oppfordret regjeringen til å inkludere de under 16 i statens bidragsordning for prevensjon. Det er to år siden Oslo vedtok å fjerne den nedre aldersgrensen.

Når skal dette gjelde resten av landet?

Signer oppropet hvis du er enig i at ungdom under 16 i hele Norge også skal bli inkludert i statens bidragsordning for prevensjon!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

124 underskrifter hittil!

Opprettet av
Sex og Politikk
22.09.2022
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad