UNDERSKRIFTKAMPANJE SOM GJELDER E6 OG SNÅSA

UNDERSKRIFTKAMPANJE SOM GJELDER E6 OG SNÅSA


Til: Alle besluttende myndigheter

Vedrørende E6 og Snåsa til Vegsettbakken med standarden på E6 og rasfaren som er på strekningen Heimsjøen til Vegsettbakken.
Ved stengning av E6 fra Heimsjøen til Vegsettbakken, så er det 2 omkjøringsmuligheter. Det er via Fv763 Snåsa og Fv17 og 760 ASP-Overhalla og til Grong.
Når det gjelder Fv763, som går via Snåsa, så er denne veien ikke egnet til omkjøringsvei, siden den belastningen, som tungtrafikken medfører, vil ikke denne veien egne seg som omkjøringsvei, siden dette også vil medføre økte risikoer av alvorlige ulykker. Det vil også ødelegge veien enda mer, siden veien ikke er bygd for å tåle den belastingen som følger med konstant tyngre kjøretøy, vil det til slutt bli ødelagte veier og økte risikoer for større ulykker som, ellers ikke er beregnet inn på denne veien, altså konsekvensen ved å bruke Fv763 som omkjøringsvei.
Det beste alternativet for omkjøringsvei av tungtrafikk er via Fv17 og Fv760, da disse er av en bedre standard.
I henhold til denne underskriftskampanjen, så har vi ved en god del undersøkelser og flere erfaringer kommet frem til noen krav, som må gjennomføres.
1. E6 må utbedres til bedre og tryggere ferdsel, forbi det rasutsatte stedet.
2. Ved omkjøringer ved eventuelle hendelser, som ulykker, veiarbeid eller rasfare, så må Fv17 og Fv760 brukes istedenfor fv 763 som ikke er egnet til å håndtere slik trafikk, og for å minske risikoen for alvorlige ulykker. Fv 17 og Fv 760 så er disse veiene da av bedre kvalitet og standard.

Signeres av: Yrkessjåfører og andre veifarende


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

3 uker siden

Underskriftskampanjen er publisert på vegne av Friends of the Highway.
En organisasjon for yrkessjåfører
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

290 underskrifter hittil!

Opprettet av
Bjørn Storstad
3 uker siden
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad