Redd Bunestoppen fra boligbygging!

Redd Bunestoppen fra boligbygging!


Til: Bamble kommune og politikerne i Bamble

Bunestoppen er det største natur - og friområdet sentralt på Stathelle i Bamble kommune. Det ligger som en grønn lunge mellom flere store boligfelt og alle skolene, og er et viktig grøntareal for store deler av Stathelles befolkning. Bunestoppen er lett tilgjengelig til fots for flertallet av beboerne på Stathelle og er flittig brukt både sommer og vinter. Videre har Bunestoppen viktige naturverdier som sårbar kalkfuruskog og kritisk truet kalkedelløvskog, deriblant et område med kalklindeskog, en utvalgt naturtype med særlig beskyttelse i Naturmangfoldsloven. Bunestoppen har også et rikt dyreliv med blant annet mange ulike fuglearter som trives godt i kalkedelløvskogen. En utbygging vil ødelegge og forringe naturverdiene på Bunestoppen og forstyrre økosystemet i skogen. Den fredede orkideen rød skogfrue har kjente voksesteder like sør for planområdet og biotopen fortsetter inn i planområdet. Det kan derfor ikke utelukkes at arten også finnes der.

Selv om vedtak om boligbygging er vedtatt, står det kommunen fritt til selvstendig å ta endringsinitiativ. Nærliggende grøntområder er viktige for innbyggernes fysiske og psykiske helse. Vi krever at planene om boligbygging på Bunestoppen stanses slik at innbyggerne på Stathelle får beholde sitt viktigste friområde, og slik at de sårbare og kritisk truede naturverdiene her blir bevart.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

317 underskrifter hittil!

Opprettet av
Marith Gullbekk Markussen
21.06.2022
Område
Vestfold og Telemark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad