Vi krever svar fra HM Kongen og HKH Kronprinsen

Vi krever svar fra HM Kongen og HKH Kronprinsen


Til: Velgerne i Norge

Mener du at vi må kreve svar fra HM Kongen og HKH Kronprinsen?
Om du støtter vårt krav, vennligst gi oss din underskrift på underskriftkampanjen!

Denne søknad er sendt til Slottet:
Søknad om audiens hos Hans Majestet Kong Harald og Hans Kongelige Høyhet Kronprins Håkon Magnus.

Brev fra bekymra menn, kvinner og barn i Norge.

Dato 16. mars 2022

Hans Majestet Kongen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen har begge skrevet under en Grunnlovsed / Konstitusjonsed, en forpliktelse om å følge landets Konstitusjon / Grunnlov.

Vi ser at Norges Grunnlov / Konstitusjon nå er satt til side, særlig de to siste årene og dette er vi svært bekymret for.

"Smittevernsloven" og delvis Forvaltningsloven har erstattet Norges Grunnlov og dette er  ikke mulig jfr. stortinget.no sin hjemmeside og Grunnloven selv.

Slik de fleste i Norge har oppfattet Grunnloven er denne lov en sikkerhet og en samfunnskontrakt mellom innbyggerne og de som styrer dette landet. Vi innbyggere føler vi er blitt rettsløse på viktige områder som borger- og menneskerettigheter, samt ikke minst  eierrettighetene til landets ressurser, våre private eiendeler og egen kropp.

Kan nevne lovparagrafer i Grunnloven og begynne med Grl. §§ 1, 2, 49, 92 og ikke minst § 98, hvor alle er like for loven.

Viktig da å nevne Grl. § 92 med dets bindende traktater som de 10 Nürembergkodene, som på en tragisk måte nå er tilsidesatt i forbindelse med "pandemien" og den pågående unntakstilstanden og vaksineringa.

Mennesker skal iht Grl. § 92 og Legemiddelloven ikke være gjenstand for uttesting av eksperimentell medisinering, alt må først være grundig testet ut, herunder være testet ut på laboratorie- / forsøksdyr. Dette kan vi ikke se er tilfellet. Det vi ser er allerede mange dødsfall og alvorlige bivirkninger samt en stor økning i dødelighet som følge av denne vaksinen. Langtidsvirkningene har vi enda ikke oversikt over, men det skulle foreligge mer enn nok dokumentasjon til at vaksinering og tiltak skulle vært stanset og gått grundig igjennom.

Vil også informere om at flere innbyggere har anmeldt og påpekt at nedstengingen er ulovlig iht. Grunnloven, samt mangler faglig dokumentasjon. Det samme er tilfellet med denne Covid 19 vaksinen. Nevnes bør også PCR testen som ikke holder faglig mål som dokumentasjon på at man er Covid 19 syk. PCR testen har så langt tre dommer mot seg og har fått dommer på å være ubrukelig som covoid19 smittetest (Lisboa / Portugal, Canada og Danmark).

Husk at bevisbyrden ligger på den som beordrer nedstenging og krever tiltakene, ikke oss innbyggere. Vi vet ikke engang hvem som har pålagt saken og med hvilken begrunnelse. Vi kan ikke se at det foreligger noen som helst dokumentasjon på f.eks. effekt / funksjon av munnbind, PCR test og påståtte effekter av vaksinen jfr. innsynsretten. Vi har enda ikke mottatt innholdsfortegnelsen på vaksinene. Det påstås at det er flere giftstoffer i vaksinene som kan gi bivirkninger på menneskekroppen, vår helse og muligens nedsatt immunforsvar. Verste resultat, er å dø som følge av vaksinen.

Det vi ser er at tiltak, munnbindbruk, smittehysteri og ikke minst denne eksperimentelle mRNA vaksinen på forskjellige måter har virket negativt på folkehelsa og da spesielt på immunforsvaret. Dette skulle ikke være tilsiktet målsetning.

Tredje og fjerde kvartal 2021 hadde Norge en overdødlighet etter at folk hadde fått sin 1. og 2. Covid 19 vaksine. Er dette tilfeldig eller er det et resultat av vaksinebivirkninger?

Det foreligger et høringsnotat vedrørende først og fremst Coronasertifikat / Vaksinepass (les mere https://www.helsenorge.no/koronasertifikat) med opprinnelig frist for uttalelse den 4. mars, men hvor uttalelsesfristen er utsatt til 21. mars, da ca 20.000 uttalelser av en eller annen grunn ble makulert av ukjent årsak? Er dette jfr. loven?

Teksten vedrørende Coronasertifikatet / Vaksinepass, bryter med Grunnloven og vi ser allerede konsekvensene med mindre frihet og mer tvang på innbyggerne. Det var ikke dette som var hensikten?  Dette bekymrer mange og også undertegnede.

Vi har ikke andre å spørre enn dere, da det er kun HM Kongen og hans arvtaker over 18 år som har avlagt ed på denne Norges Grunnlov / Konstitusjon. Et av de viktigste spørsmål vi må ha svar på, er flg.: Er Norges Grunnlov / Konstitusjon Kongeriket Norges høyeste rettskilde?

Hvordan er det mulig at vi har 169 Stortingsrepresentanter som ikke har avlagt en forpliktelse / en ed om at de vil følge Norges Grunnlov sin tekst i alt sitt virke? Vil dette innføres straks fra senest førstkommende kommune- / fylkestingsvalg og deretter ved Stortingsvalget 2025??

Hva er deres kommentarer vedrørende teksten i dette høringsnotatet? Vi ønsker samtale for å få Hans Majestet sin mening om dette. Konsekvensene som følge av Unntakstilstanden / "pandemien" vil vi ikke få bekreftet før om noen år. På samme måte er langtidsvirkningene av vaksinering, mulig svekket immunforsvar osv. helt ukjent for alle, da denne type vaksiner aldri før er benyttet.

Våre medmennesker / medborgere i Norge, er delt i klasser, virker det som. De ressurssvake har store utfordringer i å overleve. Se Grl. § 110 (og § 104 for barnefamilier) om rett til økonomisk støtte. Dessverre virker det som at NAV sine direktiver og Barnevernloven går mot Grunnlovens tekst om våre rettigheter. Dette er også tanker vi ønsker å legge frem for HM og HKH.

Vi krever svar på dette skriv om når vi kan innvilges audiens om denne saken evt. om vi nektes audiens, kreves begrunnelse.

På vegne av bekymrede innbyggereIngar Grøndal  Glenn Ager-Wick

Signeres av: Samtlige velgere i Norge, jfr. Grunnloven


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 2 mnd. siden

Vil ikke vi velgere ha svar på om Hans Majestet og H. K. Høyhet Kronprinsen følger sin ed / forpliktelse om å følge og håndheve Norges Konstitusjon / Grunnlov?
Hvordan er det mulig at det virker som flertallet av Stortingsrepresentantene bryter Grunnlovens tekst i sitt virke / alt sitt arbeid på Stortinget?
Skriv under OG DEL, slik at samtlige velgere kan velge selv om de vil støtte saken.
Om underkant av en måned, er det ny nasjonaldag, Grunnlovsdagen 17. mai. Hvorfor feirer vi denne dagen om vi ikke vil kjempe for funksjonen av Norges Grunnlov?!;-)Ingar

Ca. 2 mnd. siden

Gratulerer så mye med 1.587 underskrifter. Med denne farten, kanskje vi oppnår 100.000 om noen år.
Om dette er velgernes vilje, så AMEN!
Ingen hensikt i å fortsette å kjempe for Norges Grunnlov med så uendelig lite engasjement. Vi HÅPER noen vil hjelpe oss å dele.
.
Les gjerne nye innlegg her: https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre
Ønsker samtlige en riktig god uke med Norges Grunnlov (unntatt § 115) som vårt felles fundament!!;-)Ingar

Ca. 2 mnd. siden

Nærmer oss 600 underskrifter / ca. 4 millioner mulige! Hvordan oppnå noe, når så få velgere støtter saken? TØR vi ikke? ER VI VIRKELIG REDD FOR HVA ANDRE MENER?

DEL, så kan enhver (slik meningen er), selv vurdere å skrive under når man har lest saken. TUSEN TAKK FOR AT DU DELER OG EVT. SKRIVER UNDER!

Les mer om samme sak, herunder svaret vi mottok fra Slottet: https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/140007/norges-grunnlov-kapittel-c-vaar-borgerrett.html

Ønsker samtlige en riktig god ny uke, hvor vi kan vise hva vi mener om Norges Grunnlov!!;-)Ingar

27.03.2022

Brevet vil bli rettet, da vi har mottatt informasjon om at høringen vi viser til, kan være en annen høringssak. Vil bli kontrollert. Selv kjernen i audiensen, gjelder fortsatt GRUNNLOVENS BETYDNING og forholdet til andre lovverk i Norge!

Ønsker samtlige en riktig god ny uke!!;-)Ingar

23.03.2022

VI MÅ SAMARBEIDE! Del kampanjen med andre, slik at flest mulig av velgerne selv kan ta sitt standpunkt om de vil underskrive eller ikke.

DEL KAMPANJELINKEN! Underskriftkampanje for å støtte vårt krav om samtale og svar fra Hans Majestet ifm. Norges Grunnlov / Konstitusjon: https://www.underskrift.no/vis/9983

HM. Kongen MÅ svare på dette og bekrefte at han må engasjere seg for å følge sin ed / forpliktelse om å følge Grunnloven og sørge for at samtlige i hans råd og samtlige stortingsrepresentanter gjør det samme - ved å avlegge en forpliktelse om å etterleve Grunnloven!!;-)Ingar
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1787 underskrifter hittil!

Opprettet av
Ingar Grøndahl
21.03.2022
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad