Ta tilbake norsk selvråderett av vår VANNKRAFTSTRØM fra EU

Ta tilbake norsk selvråderett av vår VANNKRAFTSTRØM fra EU's energibyrå Acer!


Til: Stortinget: Krav om innbyggerinitierte BINDENDE folkeavstemninger: Hurtigbehandling Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85 a

Vår grønne og fantastiske vannkraft er bygget opp og forvaltet som et nødvendighetsgode for det norske folk og norske næringsliv gjennom vårt fellesskap over generasjoner og tilhører Norge og ikke EU.
Våre politikeres ombudsrolle for det norske folk og norske næringsliv er nå i en mistillitskrise pga de enorme økninger og lite forutsigbarhet i våre strøm- og nettleie-utgifter. Dette vil til de grader påvirke våre grunnleggende levevilkår og ødelegge konkurransesituasjonen til vårt næringsliv i årene som kommer. Våre folkevalgte sin egenrådighet gjennom Stortingets godkjennelse og deregulering av vårt kraftmarked med innføring av «Energiloven av 1991» og etablering av strømmeglerbørsen Nord Pool AS ( først Statnett Marked i 1993) på Nasdaq-børsen i New York har snudd vår tidligere gode nasjonale energipolitikk på hodet. Nå selger vi vår unike vannkraftstrøm internasjonalt til høystbydende gjennom våre nye kraftkabler til utlandet som støvsuger våre vannmagasiner. Det norske folk er bevisst eller ubevisst blitt ført bak lyset av våre folkevalgte med en ensidig mediadekning over en årrekke. Dette gjennom Stortingsvedtak omkring norsk suverenitetsavståelse som åpebart er Grunnlovsstridige spesielt etter Grunnlovens § 115. (Ankedommen til "Nei til EU" på Tingrettens Acer-dom).
Det pågår nå et folkeopprør som følge av de enorme samfunnsmessige konsekvensene den norske energipolitikken har ført til siden dereguleringen av det norske kraftmarkedet på 80-tallet som toppet seg med Stortingets undertegning av Acer-avtalen mars 2018 (Acer er EU's Energibyrå som Norge nå er underlagt).
Vi trenger nå å starte prosessen til et mer reelt FOLKESTYRE med mulighet til innbyggerinitierte BINDENDE folkeavstemninger!
VÅR KAMPANJE KREVER STORTINGETS TRENERTE GODKJENNELSE AV:
Grunnlovsforslag fra Erlend Wiborg om ny § 85 a (om innbyggerinitierte folkeavstemninger)

Se:
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2019-2020/dok12-201920-017/?all=true&fbclid=IwAR2UsZNjYi2_ba6APP7wKRE-1wgF_ffnLZOmpUaTSs_UWSUKTExf4-9U9V8

Signeres av: Norges befolkning


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

16.02.2022

På tide Norge komme i gang med et DIGITALT FOLKEDEMOKRATI: Her Grunnlovsforslaget om "innbyggerinitierte bindende folkeavstemninger" som ligger trenert i Stortinget og som vi må kreve innført for at det norske folk skal ha et korreksjonsregime på dagens håpløse politisk styrte Energipolitikk: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Grunnlovsforslag/2019-2020/dok12-201920-017/?all=true&fbclid=IwAR2UsZNjYi2_ba6APP7wKRE-1wgF_ffnLZOmpUaTSs_UWSUKTExf4-9U9V8
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

6046 underskrifter hittil!

Opprettet av
Hans Arthur Kielland Aanesen
28.12.2021
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad