Lik oss på Facebook

Betre trafikksikring i krysset Stedjeflaten - Øvre Stedjeveg


Til: Alle med veg tilkomst som passerer krysset

Krysset Stedjeflaten – Øvre Stedje veg er eit høgt trafikkert kryss både for bilar og andre mjuke trafikantar.
Det har vore fleire nesten kollisjon siste året – spesielt mellom sykkellistar og bilar.

Krysset må sikrast betre for å unngå kollisjon. Fartsgrensa er 30 km/h, men både sykkelistar og bilar har langt høgare fart over fartshumpen som er der i dag. Denne fartshumpen tener ikkje formålet sitt.

Det er over 88 eigedomar som har vegtilkomst som gjer krysset passerast. Det er ikkje eit spørsmål om det kjem til å skje ei ulykke – men når.

Eg har vore i kontakt med kommunen med førespurnad om å forbetre fartshumpen som er plassert rett på nedsida av krysset.

Kommunen er positiv til å komme på ei synfaring for å snakke om problemet om ein slik førespurnad kjem frå eit sameige/grendelag/velforeining/nabolag.

Skriv under på denne kampanjen om du er samd i at det må gjerast eit tiltak så sender eg dette inn til kommunen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Betre trafikksikring i krysset Stedjeflaten - Øvre Stedjeveg på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1 underskrift hittil!

Område
Sogn og Fjordane

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad