Lik oss på Facebook

RENS KOLBOTNVANNET!


Til: Nordre Follo kommune og politikere

RENS KOLBOTNVANNET!

Kolbotnvannet strekker seg fra Kolbotn sentrum i nord til natur-, tur- og friluftsområdet i sør og renner ut i drikkevannskilden Gjersjøen.

Kolbotnvannet har økologisk tilstandsklasse «dårlig» (rødt nivå) og de av tilførselsbekkene som overvåkes (Augestadbekken, Skredderstubekken og Midtoddveibekken) har tilstandsklasse «svært dårlig» (PURAs årsrapport 2019) og kommunen fraråder både dyr og mennesker å bade i Kolbotnvannet. Kommunen er i henhold til vannressursloven forpliktet til å sette i gang tiltak for å oppnå «god» økologisk tilstand i Kolbotnvannet og tilførselsbekkene.

PURA, som overvåker vannområdet som Kolbotnvannet er en del av, påpeker i sine årsrapporter at «hovedutfordringen er overgjødsling (eutrofiering), som følge av tilførsler av næringsstoffer fra kommunalt avløpsnett og avrenning fra tette flater som veier, parkeringsplasser etc.» (Årsrapport PURA 2019).

Et sikkert og målrettet tiltak for å bedre den økologiske tilstanden i tilførselsbekker og Kolbotnvannet er å skifte ut det gamle vann- og avløpsnettet i nedbørsfeltet til Kolbotnvannet:

«Effektive og målrettede tiltak, hovedsakelig innen kommunalt avløpsnett er særdeles avgjørende for å oppnå god økologisk vannkvalitet i tilførselsbekkene og i Kolbotnvannet» (PURAs høringssvar til Statsforvalteren 2020).

Nordre Follo kommune jobber nå med en hovedplan og tiltaksplan for vann og avløp, som kommer til høring i slutten av 2021 og til politisk behandling i starten av 2022. I hovedplanen velges det ut hvilke områder og tiltak som skal prioriteres de neste årene.

Signer hvis du ønsker at Nordre Follo kommune og politikerne prioriterer å skifte ut og rehabilitere det som gjenstår av lekkasjer og utfordringer i vann- og avløpsnettet i nedbørsfeltet til Kolbotnvannet.

PURAs årsrapporter:
https://pura.no/publikasjoner/arsrapporter-for-overvakingen/

Signeres av: Innbyggere i Nordre Follo


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del RENS KOLBOTNVANNET! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
569 underskrifter hittil!

Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad