Lik oss på Facebook

NEI til E6 i bru over Gaulfossen og NEI til rasering av Hovin!

NEI til E6 i bru over Gaulfossen og NEI til rasering av Hovin!


Til: Melhus kommune

Nye Veier har foreslått en ny trasé for E6 gjennom Hovin i Melhus kommune som bryter med vedtatt kommunalt planverk, vil føre til uopprettelige naturødeleggelser og påføre lokalbefolkningen redusert bo- og livskvalitet.

Landskapet på Hovin er av nasjonal kulturhistorisk interesse, og Gaulfoss-juvet er hjertet i landskapet. Utbygging av en firefelts motorvei slik den foreslås i ny veitrase rett over Gaulfossen, vil medføre alvorlige skader på kulturlandskap, kulturhistorie, karakteristisk natur og biotoper.

Det vil vi ikke akseptere!

Kommuneplanens arealdel, delplan Gaula, inneholder en forvaltningsplan for Gaula med føringer og premisser for hvilke tiltak som kan tillates. Her blir Gaulavassdraget langs hele den berørte strekningen (fra utløpet Gaua-jernbanebrua t.o.m. Hovin sentrum samt sideelva Gaua mellom Rønningen og Gaula) klassifisert som SÆRLIG VERDIFULLE OMRÅDER (klasse 3) DER NATURVERDI OG STILLHET SKAL IVARETAS. Målsettingen med en slik klasseinndeling (1-3) er ifølge KPA at kommunen selv i samarbeid med grunneiere, lokalbefolkningen og berørte statsetater skal kunne bli enige om hvilke deler av vassdraget bør ivaretas og hvilke deler som i større grad kan tilrettelegges.

Derfor sier vi, med belegg i kommunens eget planverk:
- Nei til ødeleggelse av Gaulfossen, en naturattraksjon for hele Melhus kommune.
- Nei til rasering av et unikt kulturhistoriske landskap av nasjonal verdi og interesse.
- Nei til skader på Gaulavassdragets rike geologiske og biologiske mangfold.
- Nei til ødeleggelse av uerstattelig natur.
- Nei til tap av verdifulle rekreasjons- og friluftsområder som brukes aktivt av lokalbefolkning og i undervisningssammenheng.

Vi sier JA til bevaring av Hovins og Gaulavassdragets mangfoldige geologiske, kulturelle og biologiske kvaliteter og JA til at Hovinsåsen skal fortsette å være et godt sted å bo for framtidige generasjoner. Det samme forventer vi av lokalpolitikerne i Melhus.

Vi krever derfor at Melhus kommune som planmyndighet sier et tydelig nei til Nye Veiers nye forslag, og at den allerede vedtatte reguleringsplanen for E6 Gyllan – Røskaft opprettholdes. Alternativt at tunnelalternativ på østsiden av dalen vurderes og utredes.

Du kan hjelpe ved å
- signere denne kampanjen
- gi innspill gjennom Nye Veiers medvirkningsportal https://gisbim2.nois.no/e6-gyllan-kvaal/feedback/1?fbclid=IwAR2iZ7o2tuQe6Sk2HBby30fu5qDCE4HEKqtBn47TDLN4gHpjZUuSDQ8COuE (frist: 16.4.2021)

Signeres av: Alle som støtter saken


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del NEI til E6 i bru over Gaulfossen og NEI til rasering av Hovin! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1094 underskrifter hittil!

Opprettet av
Elin Valvatne
Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad