Lik oss på Facebook

Bevar "Spruten" akebakke og friområde!

Bevar "Spruten" akebakke og friområde!


Til: Trondheim kommune

Friområdet «Spruten» mellom Kong Øysteins veg og NTNU/SINTEFs anlegg på Tyholt er en grønn lunge i området. Her er byens beste (?) akebakke, utsikt, lys og luft for folk og dyr. Skogholtet i den bratte skrenten gir viktig pusterom for fugler og annet dyreliv, og er et populært turmål for barnehager og skoler.

Den planlagte byggingen av nytt Ocean Space Centre truer området på to måter:

- Selve anleggsperioden vil vare i 6-7 år, og Spruten er foreslått som riggområde. Det innebærer at skogholtet fjernes. Akebakken blir brukt som transportvei første del av perioden.
- Etter anleggsperioden er ferdig er det foreslått en omforming av akebakken. Forslaget tar bort toppen og kutter bakken i to på midten ved å anlegge en vinterbrøytet, u-formet gangvei.

Prosjektet må også sees i sammenheng med den store utbyggingen av 'Nye Valentinlyst' på østsiden av Kong Øysteins veg. To store byggeprosjekter over mange år vil gi svært stor samlet belastning for folk og dyreliv i området. Vi ønsker trygge skoleveier for barn, og trygge og tilgjengelige tur- og lekeområder for barnehager, skoler og barnefamilier. Vi ønsker også en bedre vurdering av om dyrearter som mister leveområdene sine i anleggsperioden, virkelig vil etablere seg her på nytt når utbyggingen er ferdig.

Vi ønsker å bevare Spruten slik området er i dag, både i anleggsperioden og etterpå. Vi ber derfor om følgende:

1. Ikke bruk Spruten som riggområde. La de som vinner på utbyggingen (NTNU og SINTEF) ta en større del av belastningen knyttet til anleggsperioden. Gå for riggalternativ 3 (parkeringsplass ved hovedinngangen til NTNU/Marintek; anleggstransport via Otto Nielsens veg).
2. La Spruten bestå som et av få friområder med naturpreg. La skogholtet få leve.
3. La Spruten bestå som akebakke, også den bratte toppen som er det som gjør bakken unik og attraktiv også for eldre barn og ungdommer, og uten universelt utformet gangvei tvers gjennom bakken.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

05.03.2021

Les mer om byggesaken og kom med merknader her: https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/kunngjoring-arealplan/offentlig-ettersyn/Otto-Nielsens-veg-10-og-Professor-J-H-L-Vogt-veg-1-og-3-detaljregulering-r2020002/#heading-h2-5

Kommentarer

Del Bevar "Spruten" akebakke og friområde! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2121 underskrifter hittil!

Opprettet av
Karin Dyrstad
Område
Sør-Trøndelag

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad