Lik oss på Facebook

JA TIL TREDELT KVOTE!


Til: Regjeringen


EN LØSNING SOM IVARETAR ALLE - HJELP OSS Å NÅ FREM TIL REGJERINGEN

Uten en endring i opptakssystemet, vil vi i år få tre kull som konkurrerer om de samme plassene på svært ulike vilkår. Dette strider med en av våre grunnverdier som samfunn, nemlig lik rett til utdanning. Vi er nødt til å dele førstegangskvoten i tre!

Det er mange som på grunn av pandemien er bekymret for at fremtiden deres skal bli ødelagt som følge av hvilket skolekull de tilhører. Det tre kullene som konkurrerer i år har hatt svært ulike forutsetninger for det endelige vitnemålet fra videregående skole. Dere må derfor dele førstegangskvoten i tre for sikrer rettferdighet for alle som søker med førstegangsvitnemål.

Hva en tredelt førstegangskvote kan tilby:

1. Vil gi avgangskullet 2019 lik rett til høyere utdanning
I år er avgangskullet 2019 det eneste kullet som søker innenfor førstegangskvoten med både et alminnelig utgangspunkt for standpunktkarakterer og fullstendige eksamenskarakterer.
I sum utkonkurrerte fjorårets avgangskull 2019- kullet, som nå risikerer å tape også mot avgangskullet 2021, som sannsynligvis vil tjene på å slippe eksamenskarakterer.
Våren 2021 er det siste året avgangselevene 2019 kan konkurrere med førstegangsvitnemålet. Dersom dette kullet nok en gang utkonkurreres som en konsekvens av eksamensunntakene, vil samfunnet miste en uvurderlig ressurs, flinke elever som ellers ville ha kommet inn på ønsket studie.

2. Vil skape en mer forutsigbar situasjon for avgangselevene 2020:

Løsningen om en tredelt førstegangskvote kan også være til fordel for avgangselevene 2020. Det er umulig å forutsi hvordan årets undervisningssituasjon vil påvirke snittet til avgangselevene 2021. Snittet deres kan både falle og stige grunnet varierende undervisningstilbud og avlyst eksamen. En tredelt førstegangskvote vil skape forutsigbarhet også for fjorårets avgangselever fordi de kun vil konkurrere med elever med samme forutsetninger som dem.


3. Vil ivareta avgangselevene 2021:

Avgangskullet 2021 er det kullet som har blitt hardest rammet av pandemien. Unntakstilstanden har medført mye hjemmeundervisning, i svært varierende kvalitet og kvantitet. Det er usikkert hvordan dette vil påvirke standpunktkarakterene deres, og derfor trenger de trygghet i at de uansett får det antallet studieplasser de fortjener.

4. Vil minimere konsekvensene for senere kull:

Vi håper at smittesituasjonen i 2022 tillater en gjennomføring av eksamen. Dette betyr derimot ikke at opptak til høyere utdanning umiddelbart vender tilbake til slik det var før eksamensunntakene ble vedtatt.
Med en tredelt førstegangskvote slipper kull som har tatt eksamen å konkurrere med kull som ikke har gjort det. Likedan slipper kull som har hatt mye hjemmeundervisning å konkurrere med kull som ikke har hatt det. Vi unngår dermed en uberettiget ubalanse i kampen om studieplassene. Løsningen kan videreføres så lenge det er nødvendig.

JA TIL TREDELT KVOTE!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del JA TIL TREDELT KVOTE! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
903 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad