Lik oss på Facebook

Foreldreopprør i Trondheimsskolen

Foreldreopprør i Trondheimsskolen


Til: Trondheim kommune

Foreldre, foresatte, besteforeldre, barne- og ungdomsarbeidere, lærere, rektorer, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes Landsforbund, mobbeombudet. Listen er lang, og vi er alle enige, Trondheimsskolen klarer ikke gi barna våre en trygg og god skolegang!

Nå må det store summer på bordet! Det forventes et kraftig løft av skole og SFO!
Barna skal prioriteres!


Foreldreopprøret i Trondheimsskolen krever at:

1. Trondheim kommune skal gi alle elever forsvarlig og tilpasset opplæring basert på opplæringsloven.

2. Trondheim kommune må oppfylle minstekravet nedfelt i lærernormen, og ansette flere fagfolk som skal danne et sterkt lag rundt hver enkelt elev. Dette laget skal bestå av ulike yrkesgrupper som lærere, barne- og ungdomsarbeidere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, helsesykepleiere, psykologer og assistenter. Dette må koordineres godt.

3. Trondheim kommune må se hele skoledagen som en helhet, som også inkluderer SFO. Her må bemanningen være forsvarlig og kompetent.

4. Elever som av ulike årsaker har behov for spesialundervisning skal få det tilbudet de har krav på. Dette må sikres gjennom at behovene på hver enkelt skole er førende for prioriteringene på kommunebudsjettet.

5. Trondheim kommune skal basere sin skoleledelse på en mangfoldig dokumentasjon av skolehverdagen sett fra elever, ansatte, foreldre og fagforeningers oppfatning.

Trondheim kommune følger ikke opplæringsloven. Dette aksepterer vi ikke. Vi krever handling i budsjettene nå, ikke ord og vidløftige fremtidsplaner.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Foreldreopprør i Trondheimsskolen på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
2736 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad