Beta
Lik oss på Facebook

Forslag til ny lov i Norge - vandelsattest for alle i lederposisjoner


Til: Regjeringen og Stortinget

Sandefjord, 12/5-2020

Justisminister Monica Mærland


Vedr.: forslag om lovendring – vandelsattest for alle ledere

Det vises til artikkel i Sandefjords Blad mandag denne uken, der undertegnede står frem og forteller hvordan jeg bidro til å varsle ordfører i Sandefjord Kommune, Bjørn Ole Gleditsch, om at daværende kommunaldirektør for Helse- Sosial- og Omsorg HSO), var under etterforsking for alvorlige overgrep mot barn.

På tidspunktet jeg varslet kommunen, hadde politiet kjent til siktede (nå domfelte) minimum 6 måneder uten at arbeidsgiver hadde blitt underrettet. At det var jeg, som privatperson, som varslet kommunen om en så alvorlig sak, har skapt kraftige reaksjoner. Før vedkommende ble ansatt som kommunaldirektør for HSO, var vedkommende ansatt i NAV i flere stillinger, også som øverste leder i NAV Sandefjord, etter at vedkommende var domfelt og sonet dommen i 2010.

Meg bekjent, er intensjonen med en vandelsattest nettopp å bidra til å luke ut denne type personer fra å tilegne seg posisjoner, privat/offentlig, der tilgangen på sensitiv informasjon kan muliggjøre at ytterligere overgrep kan finne sted. Hvor mange unødvendige offer som har blitt skadelidende i herværende sak, utover de to som nå er nevnt, er ukjent. Dog med de posisjoner domfelte har innehatt siden han sonet forrige dom i 2010, er sannsynligheten for at antallet offer er betydelig høyere enn nevnte to nettopp fordi domfelte har hatt de mulighetene som han har hatt i kraft av sine stillinger.

I tillegg til potensielt flere offer, er det åpenbart at arbeidsgiver siden 2010 har blitt utsatt for enorm risiko for å havne i et objektivt erstatningsansvar, i tillegg til alle de kollegaer, og andre, som domfelte har hatt kontakt med, som nå åpenbart sitter igjen med et sterkt ubehag over i det hele tatt uvitende har samarbeidet med en slik person.

Denne saken kunne enkelt vært unngått dersom også ledere i stillinger der tilgangen på sensitiv informasjon ble avkrevet en uttømmende vandelsattest. I tillegg viser denne saken at også retningslinjene hos politiet, for plikten å opplyse arbeidsgiver i denne type saker, med all tydelighet bør gjennomgås nettopp for at arbeidsgiver skal kunne minimere den risiko som de han havne i.

Jeg vil derfor invitere Justisministeren til å iverksette en gjennomgang av eksisterende lovverk for hvem som det kan avkreves vandelsattest fra, samt vurdere en justering politiets muligheter for å opplyse arbeidsgiver/andre relevante personer/instanser der skadepotensialet vurderes som spesielt stort. Etter mitt skjønn vil dette utelukkende styrke det vandelsinstituttet som allerede ligger der, slik at skadepotensialet ved at «feil» person ansettes gjøres til et minimum.


I vennlighet,

Lisbeth Finch
Sandefjord

Sendt til:
'justis@stortinget.no'; 'Peter.Christian.Frolich@stortinget.no'; 'per-willy.amundsen@stortinget.no'; 'jenny.klinge@stortinget.no'; 'jan.bohler@stortinget.no'; 'petter.eide@stortinget.no'; 'ingunn.foss@stortinget.no'; 'kari-kjonaas.kjos@stortinget.no'; 'emilie.enger.mehl@stortinget.no'; 'frida.melver@stortinget.no'; 'solveig.schytz@stortinget.no'; 'maria.aasen-svensrud@stortinget.no'; 'krf.postmottak@stortinget.no'; 'MDG.Postmottak@stortinget.no'; 'postmottak.rodt@stortinget.no'; 'gro.thune@getmail.no'; 'postmottak@bfd.dep.no'; 'postmottak@hod.dep.no'; 'postmottak@asd.dep.no'; 'post@barneombudet.no'; 'postmottak@riksadvokaten.no'; 'k.d.asplund@nchr.uio.no'; 's.h.flolo@nchr.uio.no'; 'b.a.andreassen@nchr.uio.no'; 'asbjorn.eide@nchr.uio.no'; 'stener.ekern@nchr.uio.no'; 'j.e.helgesen@nchr.uio.no'; ''marte.kvittum.tangen@legeforeningen.no'; 'bjorn.ole.gleditsch@sandefjord.kommune.no'; 'steinar.ulrichsen@sb.no'


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Forslag til ny lov i Norge - vandelsattest for alle i lederposisjoner på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
935 underskrifter hittil!

Opprettet av
Morten Sjøstedt
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin