Beta
Lik oss på Facebook

Riksrevisjonen må undersøke vedtak om Nye Hammerfest sykehus


Til: Riksrevisjonen

VI SOM HAR SIGNERT, krever at Riksrevisjonen undersøker om planene til Nye Hammerfest sykehus er gjort ut fra gode, riktige og samfunnsnyttige vurderinger, inkl plassering av det nye sykehuset.

BAKGRUNN:
Oslo Economics har slått fast at det er store mangler i grunnlag for at milliarder av samfunnets penger skal brukes på et nytt sykehusbygg i Hammerfest.

Når et sykehus plasseres langt borte fra regionens mest befolkede område, betyr det i dette tilfelle at 23% av pasientgrunnlaget får lengre avstand til viktige sykehustjenester. Oslo Economics sier dette betyr gj.snittlig 2 unødvendig dødsfall årlig.

VI SOM HAR SIGNERT denne underskriftskampanjen krever at Riksrevisjonen undersøker om Finnmarkssykehuset og Helse Nord har gjort gode nok samfunnsnyttige vurderinger og at prosess og vedtak er i tråd med Stortingets føringer for bygging av nytt sykehus.

VI SOM HAR SIGNERT krever også at Riksrevisjonen undersøker om Finnmarkssykehuset og Helse Nord burde ha utredet nytt sykehus lagt til Alta som et reelt alternativ.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Riksrevisjonen må undersøke vedtak om Nye Hammerfest sykehus på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
4297 underskrifter hittil!

Opprettet av
Raymond Londal
Område
Finnmark

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin