Beta
Lik oss på Facebook

Folkeavstemming angående EØS avtalen NÅ!


Til: Det norske Storting

Det er nå på tide å kreve en Folkeavstemming angående EØS avtalen NÅ!
Vi (Norge) blir frarøvet mer og mer av vår selvråderett med henvisning til EØS avtalen hele tiden.
Vi kan ikke sitte stille i båten lenger å se at det ene direktivet etter det andre vanner ut vår selvråderett.
Jeg kan nevne noen direktiver som griper inn i vår hverdag; ACER, Jernbanedirektivet, Postdirektivet, Oljedirektivet(1995), Gassmarkedsdirektivet(2001), Vetrinæravtalen(1998), Tjenestedirektivet(2009), Finanstilsynet(2016), Vikarbyrådirektivet(2012)
I tillegg til en rekke andre direktiv som har betydning for din og min hverdag.
Dette må settes en stopper for og da trenger man mange underskrifter.
Så dersom du er enig med meg at dette må stoppe NÅ! Så signerer du denne kampanjen!

Signeres av: Hele Norges befolkning.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

12.07.2019

Hei på dere folkens, nå må dere dele i veg!

06.07.2019

Bompenger skal EU også bestemme!
«Som følge av sterk motstand fra Kommisjonen, ga Norge opp forsøket på å få til en tilpasningstekst om at bestemmelsene om internalisering av eksterne miljøkostnader og øremerking av avgiftsprovenyet holdes utenfor EØS-avtalen.», skrev regjeringen i sitt notat om Eurovignett-saka 30. november i fjor.

05.07.2019

Har ACER overnasjonal myndighet eller er det bare et nødvendig samarbeidsorgan for at strøm skulle flyte fritt nok over grensene?
I 2007 var det hjemfallsordningen som måtte forsvares mot overvåkingsorganet ESA.
Overvåkingsorganet ESA, har sendt et brev til Olje- og energidepartementet. Der står det at en vannkraftkonsesjon innebærer å gi en «tillatelse til å utøve en tjenestevirksomhet». Siden handelen med tjenester er regulert av EUs tjenestedirektiv, vil ESA vil ha svar på om dette er i sam

05.07.2019

Oppfordrer flest mulig til å dele, slik at kampanjen når langt ut og får større tyngde!

Kommentarer

Del Folkeavstemming angående EØS avtalen NÅ! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
40 underskrifter hittil!

Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin