Beta
Lik oss på Facebook

Nei til Regulering av bruk av fritidsfartøy (vannscooter) i Halden kommune.


Til: Halden Kommune

I mai 2017 ble forskrift om bruk av vannscooter og liknende av 21. juni 2013 nr. 701 opphevet.
Det har blitt jobbet med å lage en felles regulering av bruk av vannscooter i Østfoldkommunene.
Halden kommune har frem til nå ikke vært svært delaktig i dette arbeidet ettersom størstedelen av
Halden kommunes farvann omfattes av hoved- og biled og faller dermed utenfor kommunens
jurisdiksjonsområde. Kommunen ser imidlertid for sesongen 2018 at bruken har blitt et økende
problem og ønsker dermed å begrense bruken av vannscootere allerede for sesongen 2018 så
godt det lar seg gjøre.

Vi Ønsker ikke en lokal forskrift eller midlertidig lokal forskrift .

Link til Høringen :
http://halden.kommune.no/kunngj%C3%B8ringer/Sider/H%C3%B8ring-%E2%80%93-Ny-midlertidig-lokal-ordensforskrift-for-Halden-kommunes-havn-og-farvann.aspx


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Nei til Regulering av bruk av fritidsfartøy (vannscooter) i Halden kommune. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
166 underskrifter hittil!

Opprettet av
Marius Martinsen
Område
Østfold

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin