Beta
Lik oss på Facebook

Nei til hogst i hekke- og yngletiden.

Nei til hogst i hekke- og yngletiden.


Til: Alle

Hekketiden mellom mars og juni er en sårbar tid for dyrelivet i skogen som bygger reir og reder og passer på unger og egg. Bortfall av gode plasser for næringssøk og hekking er fortsatt den primære årsaken til at fugler forsvinner. Hogst i hekketiden og yngletiden påfører betydelig skade på dyrelivet i skogen og omtrent 200 000 fugleunger bøter med livet hvert år i løpet av våren. Foredlingsindustrien forventer kontinuerlige leveranser av ferskt trevirke. Grunneiere og deres skogsentrepenører følger opp med hogst om våren når påkjenningen er ekstra stor. Men for 10-20 år siden skjedde det knapt noe avvirkning i hekke- og yngletiden pga et paragraf i viltloven som i nyere tid er fjernet. Vi kan ikke bedømme hvor troverdig det er at industrien må ha råvarer året rundt, men det er ingen holdepunkter for at industrien led for 10-20 år siden av den grunn. Kanskje klarte man å planlegge bedre før, eller hadde skognæringen rett og slett en etisk holdning til å stå fast ved at hogst i naturens fødestue var uaktuelt?
Omtrent halvparten av artene på den norske rødlista lever i skog og har skogbruk som hovedtrussel. I følge Norsk Ornitologisk Forening (2016) er 421 millioner fugler borte fra den europeiske faunaen på 30 år. Hver tredje fugleart i Norge er truet eller nær truet. Flatehogst er omtalt i en rekke forskningsrapporter som en medvirkende årsak til nedgangen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Bedrifter som støtter denne kampanjen

Norges Miljøvernforbund

Kommentarer

Del Nei til hogst i hekke- og yngletiden. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
3169 underskrifter hittil!

Opprettet av
Siri Khalsa
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin