Beta
Lik oss på Facebook

Ja til at "sang" blir nevnt og vektlagt i fremtidige lærings- og fagplaner for grunnskolen.


Til: Kunnskapsdepartementet

Vi mener at den nye generelle læreplanen for grunnskolen gir stort rom for tolking av faglig innhold, noe som er svært uheldig for musikkfaget.

Vi er kjent med høringsutspillene som er levert fra flere utdanningsinstitusjoner i forbindelse med høringsrunden som ble foretatt, og vi savner at innspillene er tatt til etterretning i det som foreligger som den endelige læreplanen.

Skolen må ta ansvar for å gi barn og unge gode verktøy for å kunne forvalte både sang og musikk, slik at disse verdiene verdsettes av nåtiden og videreføres til kommende generasjoner.

Med bakgrunn i dette vil vi uttrykke et krav om at "sang" blir skrevet inn i framtidige læreplaner, og at faget konkretiseres i fagplanene, slik at det bli mindre rom for tolkninger omkring hva elevene skal lære i musikkfaget.

I tillegg mener vi det er grunnlag for en vurdering av hvorvidt den vedtatte generelle læreplanen tar høyde for hvor betydningsfull sangen er i grunnskolen, både som metode og som egenart.

Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

08.10.2017

Vi har passert 4000 underskrifter, og det stiger jevnt!
Det er veldig betryggende å se at så mange støtter en utrolig god sak!
Hjertelig takk alle sammen!

Kommentarer

Del Ja til at "sang" blir nevnt og vektlagt i fremtidige lærings- og fagplaner for grunnskolen. på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin