Nei til aktivitetssoner i marka


Til: Byrådet i Oslo Kommune

Hjelp oss å bevare Marka: skriv under i dag for å vise din protest mot Byrådets vedtak om aktivitetssoner i Marka.
_____________

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) slår fast at bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Likevel har Byrådet i Oslo vedtatt åtte ulike aktivitetssoner innenfor markagrensen. Forslaget ble vedtatt mot SV og Miljøpartiet de grønnes stemmer.

Høyre-byrådet mener både sandvolleyballbaner, terrengsykkelløyper, klatrevegger, rullebrettramper og mer til bør bygges i en sone på om lag 27 kvadratkilometer rundt Oslo by. Det tilsvarer nær 10 prosent av Marka innenfor Oslos grenser, ifølge Østmarkas Venner, som i likhet med Lillomarkas venner, også er imot planene om aktivitetssoner.

Slik lyder forslaget om aktivitetssoner:
"Randsonen inntil byggesonen bør betraktes som en variert overgangssone, "aktivitetssone", der byens beboere kan tilbys en mer tilrettelagt bruk enn i resten av Marka." Bestemmelser for sonen åpner for rekreative, utendørs aktiviteter, også slike som ikke tradisjonelt har vært oppfattet som "Marka-aktiviteter", i den mening å møte ulike aldersgruppers behov og ta hensyn til endrede aktivitets preferanser. "Eksempler på tiltak som kan tillates er skileik, enkle ballfelt og klatreanlegg." Kilde: Byrådets forslag til kommuneplan (Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030).

Vi mener at vedtaket er et klart brudd på Markaloven og at det må omgjøres snarest. Bevar Marka!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

4540 underskrifter hittil!

Opprettet av
Rie Aleksandra Rørstrand

På vegne av
Bevar Marka
21.08.2015
Område
Oslo

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad