Aksjon mot salg av Statskog, vårt felles arvegods


Til: Stortingets Næringskomite


SELG IKKE ARVESØLVET

NEI TIL DELPRIVATISERING AV TENK PÅ KOMMENDE GENERASJONER

Regjeringen har i Meld. St. 27 (2013-2014) fremmet forslag til Stortinget om salg av virksomheter, helt eller delvis eiet av staten. En av disse virksomhetene er Statskog SF - forvalteren av vårt felles arvegods, samfunnets utmarksarealer.
Regjeringens innstilling til Stortinget er: «Regjeringen vil vurdere ulike modeller for privatisering av Statskog SF’s skogvirksomhet»
Statskog SF forvalter 1/5-del av Norges totale landareal. Det er urealistisk å tro at private eiere - utenlandske eller norske - vil forvalte arealene og skogen med vår innarbeidede allemannsrett, til fellesskapets beste.
For det er et samfunnsoppdrag Statskog har. Et grunnleggende formål som aldri kan overlates/selges til private. Det finnes heller ingen reelle økonomiske grunner til at Statskog SF skal privatiseres - helt eller delvis.
Statskog SF sysselsetter i dag 125 personer, og har et driftsresultat på mer enn to hundre tusen kroner per ansatt, og et nettoresultat på nitten millioner. Penger som kan benyttes til forvaltningen av våre felles naturressurser. Et arvesølv vi plikter å gi videre til kommende generasjoner. For at det skal kunne skje, må Statskog SF få beholde de produktive skogarealene som gir utbytte.
1. Vi oppfordrer derfor Næringskomitéen til å følge regjeringens egne begrunnelser for statlig eierskap, slik dette er formulert i Meld. St. 27(2013-2014) i kap. 6.1.3 «… Statkraft SF og Statskog SF er eksempler på at statlig eierskap benyttes som virkemiddel, slik at forvaltningen av naturressurser søkes ivaretatt i tråd med samfunnets ønske og til fellesskapets beste».
2. Vi ber derfor komitéen innstille at Statskog SF ikke privatiseres, helt eller delvis, men fortsetter sitt samfunnsoppdrag og at overskuddet brukes til forvaltning av eiendommene - til fellesskapets og etterslektenes beste.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

39840 underskrifter hittil!

Opprettet av
Henning Larsen
19.12.2014
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad