Lik oss på Facebook

Krev dyrepoliti og dyreverntilsyn!


Til: Justis- og beredskapsdepartementet, Regjeringen, Stortinget.

Politiets og Mattilsynets generelle nedprioritering av dyremishandlingssaker har medført at kravet om dyrepoliti er blitt et folkekrav. Vær med å stille opp om kravet du også!

NOAH - for dyrs rettigheter krever en egen enhet innenfor politiet som prioriterer og følger opp dyremishandlingssaker. Ved å ha en egen aktiv dyrepolitienhet som forbereder saker overfor domstolene, vil politiet også signalisere til domstolene at disse sakene er viktige og verd sin plass i rettssystemet.

Det er også et problem at Mattilsynet er tilsynsmyndighet for levende dyr. For å løfte frem dyrs interesser kreves det et eget dyreverntilsyn som ligger under et nærings-nøytralt departement med større vernefokus enn Mat- og landbruksdepartementet - for eksempel Miljøverndepartementet.

Dyremishandling er et stort problem i samfunnet. Samtidig er det få saker som anmeldes av Mattilsynet, og de fleste dyrevernsaker henlegges av politiet. De få sakene som når domstolene resulterer oftest i milde dommer, i form av bøter og/eller betinget fengsel. En rekke studier viser en klar sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker, og at også mennesker utsettes for fare når dyremishandling nedprioriteres.

Vi krever at dyremishandling tas på alvor! En egen dyrepolitienhet og et eget dyreverntilsyn er nødvendige tiltak for å gi dyr den grunnleggende beskyttelse og det rettsvern de har krav på.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Krev dyrepoliti og dyreverntilsyn! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
6333 underskrifter hittil!

Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad