Reduksjon av tvang i psykisk helsevern NÅ


Til: Helse- og omsorgsdepartementet

Vi krever mer penger til konkrete prosjekter med tvangsreduksjon som mål!
Tvang i psykisk helsevern. Dagbladet ruller opp flere saker om ulovlig beltelegging av barn og unge våren 2013. Helseminister Jonas Gahr Støre varsler nye tiltak dersom målsettingen om mindre tvang i psykisk helsevern ikke innfris, leser jeg i Dagbladet 24. april 2013. Målsettingen er så vag at den knapt vil merkes!
Samtidig bevilges det mindre penger i år til prosjekter som har som mål å redusere tvangsbruken. I 2012 ble det utlyst 6.9 mill. I 2013 var dette redusert til 5 mill. Hvis det bevilges betraktelig mer midler til dette formålet, så kanskje det kan være en start for å få noe til?

Helseministeren har også sagt han vil granske medisinbruken i psykisk helsevern. Hvordan? Det vil vi ha svar på. Og det holder ikke med at Helsetilsynet alene gjør det. http://www.finnmarksnettverket.no/index.php/ressursoversikt/tvang/96-tvangsproblematikk-/1033-gransking-av-medisinbruken-i-psykisk-helsevern-tvang-traumer-og-menneskerettigheter

Helsemyndighetene i Norge har som mål at tvangsbruken i psykiatrien skal ned. Men de faktiske tallene viser at tvangsbruken har økt fra 2009 og stabilisert seg på et høyt niva de siste åra. Jfr: http://www.dagbladet.no/2013/04/10/nyheter/innenriks/psykiatri/tvang/26590910/

Det må bevilges midler som kan føre til helt konkrete tiltak i form av gode prosjekter som har som formål å redusere tvangen. Erfaringen med helseforetakene og styringsdokumentene fra regjeringen er at helseforetakene stort sett fortsetter på samme måte som før samme hvilke styringsignaler som gis.

Innfrielse av kravet fra Fellesaksjonen for medisinfrie behandlingstilbud må også innebære midler til drift at disse tilbudene.
Om Fellesaksjonen: http://wso.no/?s=1&id=91

Jeg har tatt initiativ til denne underskriftkampanjen fordi jeg synes det er helt innlysende at det må konkrete tiltak til for å få redusert tvangen i verdens rikeste land hvor også antallet reinnleggelser ligger på topp sammenlignet med andre land. Dette har vært et tema i veldig mange år uten at vi ser merkbar reduksjon med unntak av noen få steder i Norge som peker seg ut.

Siv Helen Rydheim


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

166 underskrifter hittil!

Opprettet av
Siv Helen Rydheim
28.04.2013
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad