Lik oss på Facebook

Menneskerettigheter som førsteprioritet alltid!!


Til: Alle folkevalgte og offentlig ansatte i Norge

Norges folkevalgte politikeres og forvaltningens tillit svekkes hele tiden ved at Menneskerettighetene til stadighet blir plukket ned fra prioriterings hyllen,slik at det stadig faktisk tar oss i retning "Politistat med kriminelt styrings sett" og dermed likeledes fjerner oss fra "Rettstat hvor folkets interesser ivaretas".
FN har degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status.
En B-status i FNs organer innebærer bla.a. at Norge ikke vil ha talerett overfor FNs ulike overvåkingssorganer.
Norge kan heller ikke påta seg eller få tillitsverv. En B-status setter Norge på samme formelle nivå som land som Tsjad, Bulgaria og Tadsjikistan, skriver Morgenbladet.
Norge signaliserer nå en utvikling i feil retning når det gjelder nasjonalt menneskerettighetsforsvar.

Det ligger jo i selve statsmaktens natur at det vil være en skjev maktfordeling mellom utsatte individer og statsmakten, og at det derfor er behov for uavhengig overvåking og rådgivning. Dette glemmes av for mange i dag!
Det er et gedigent rettssikkerhets- og samfunnsproblem at vi har et Regjeringsadvokatembete og et Riksadvokatembete som gjør det motsatte av det de er satt til å gjøre; nemlig å sikre menneskerettene.
De har en plikt til å opptre objektivt og etterleve menneskerettene, men går praktisk talt "over lik" for å tjene statens interesser.
Det er helt på sin plass at FN nedgraderte Norge til en B- nasjon når det gjelder menneskeretter.
Vanlige mennesker har i realiteten ingen plass å henvende seg, når deres menneskeretter krenkes.
Vi oppfyller heller ikke Paris-prinsippene, der et minstekrav er en egen lov som sikrer uavhengighet i forhold til menneskerettene.
Vi har ikke engang en egen menneskerettskomite.

På den måten har den vanlige borger ikke noen institusjon å gå til dersom de mener seg utsatt for krenkelser.

Siden de folkevalgte i landet med sine holdninger til menneskerett i dag ikke viser respekt og ansvar for tilliten de er gitt av folket,
så må vi minne dem på at deres posisjon skal være "Av folket & for folket" noe degradering av menneskerettigheter så absolutt ikke hører hjemme innunder..!!

Vi "folket" krever derfor at Menneskerettighetene umiddelbart blir satt på sin rette plass som Nr.1. i prioritering,
Vi krever at det umiddelbart blir satset alt av nødvendige midler til å få satt i gang de rette tiltak som må gjøres for å kunne oppfylle Paris-prinsippene, der et minstekrav er en egen lov som sikrer uavhengighet, oppgaver og nødvendige fullmakter.
Vi krever også at det på kort tid kommer en redegjørelse for når det kan forventes at Paris-prinsippene oppfylles, og at denne ikke overskrides.
Til slutt krever vi at det aktivt skal ryddes opp i lovstridighetene, systemfeilene samt den manglende kompetansen, som er årsakene til at utviklingen i senere tid har klart å gå i negativ retning på et så viktig område som menneskerettigheter..!

For i et av verdens aller rikeste land må det alltid kunne være mulig for sittende regjering å prioritere slik at folkets verdier gjenspeiles av dette, men uten beste sikring av menneskerettighetene sier det seg selv at man aldri vil klare å gjenspeile de verdiene.
For det Norske folk er nemlig et folk med raushet og store hjerter, de er et folk som setter sin stolthet i å ta avstand fra undertrykkelse, og et folk som prioriterer menneskeverd fremfor meningsløs økonomisk gevinst fra utnytting av de svakeste..!!

Signeres av: Statsminister Jens Stoltenberg, samt alle medlemer av sittende regjering. Hans Majestet Kong Harald V


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Menneskerettigheter som førsteprioritet alltid!! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
43 underskrifter hittil!

Opprettet av
Stian Abrahamsen
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad