Beta
Lik oss på Facebook

Psychologist - men ikke psykolog?


Til: Alle interesserte

Er det logisk at en med fem års utdannelse eller mer innenfor psykologi ikke kan betegnes som psykolog? Er det logisk at en med mastergrad i psykologi er en psychologist i for eksempel England, men ikke psykolog i Norge? Er det hensiktsmessig at kun profesjonsutdannede har rett til å representere Norge i internasjonal psykologi?

Vi mener at svarene på disse spørsmålene er nei. Flere norske universiteter har i en årrekke tilbudt mastergradutdanninger til sine psykologistudenter. Per i dag kan ikke de med mastergradutdannelse eller høyere betegnes som psykologer i Norge, fordi tittelen psykolog kun kan brukes av de som tar den kliniske profesjonsutdannelsen. Dette er forvirrende i forhold til hvordan systemet er mange andre steder i verden, blant annet ved flere av verdens beste universiteter, hvor de med en mastergrad eller høyere i psykologi kan betegnes som psychologists. Slik som det er nå kan profesjonsstudenter ved norske universiteter undervises av doktorgradutdannede i psykologi som ikke selv har lov til å kalle seg for psykologer.

Vi mener at det norske systemet er ulogisk i forhold til internasjonale forståelser av begrepet psykolog og generelt er lite hensiktsmessig for den videre utviklingen av norsk psykologi. Norsk Psykologforening er den eneste representanten for norsk psykologi i for eksempel EFPA (European Federation for Psychologists Association) som har som et av sine hovedmål å fremme forskning. Det fremstår som paradoksalt at mastergradsutdannede med hovedvekt på psykologisk forskning er ekskludert fra å delta på blant annet denne arenaen.

Mastergradutdannede har kommet inn på og fullført studier med få plasser, høye karakterkrav og psykologfaglig avansert nivå. Per i dag synes det å være en utbredt oppfatning om at mastergrader er en reserveløsning for de som ikke kommer inn på profesjon. Dette mener vi ikke er tilfelle, da de aller fleste som går mastergrad gjør dette fordi de ønsker psykologisk kompetanse og arbeidsplasser innenfor andre felt enn det kliniske.

Vi ønsker at Helsepersonelloven § 74 første ledd skal endres slik at tittelen klinisk psykolog vil være forbeholdt kun for personer med profesjonsutdannelse innen psykologi. Personer med mastergrad eller høyere innen psykologi fra et godkjent universitet bør på samme måte kunne få en beskyttet tittel innenfor den spesifikke fagretningen de fordyper seg i - eksempelvis helsepsykolog, organisasjonspsykolog, kulturpsykolog eller utviklingspsykolog. Vi mener at den rene psykologtittelen skal være beskyttet og forbeholdt for alle med kvalifisert utdannelse innen psykologi – både profesjon, master og/eller høyere. Den rene psykologtittelen vil dermed være beskyttet fra alle som ikke har disse kvalifikasjonene.

Vi mener at systemet slik det er i Norge i dag er utdatert, og vi ønsker en forandring. For å få til dette, må vi vise at vi er mange. Signer dersom du mener at mastergradutdannede og høyere også bør få en psykologtittel innenfor sitt fagområde. Ved å gjennomføre endringene vi foreslår, tror vi at forståelsen for hva mastergrader kan bidra med i norsk psykologi og arbeidsliv vil øke, samt at det vil bli større grad av likeverd mellom psykologiutdanningene. I tillegg vil dette i større grad samsvare med internasjonale forståelser, og kan også bidra med å minske forvirringen rundt hvilken retning man bør velge innen utdanningssystemet for å få en spesifikk type psykologisk kompetanse.

Mvh. Karen Eimot og Madeleine Dalsklev, på vegne av en rekke psykologistudenter på UiO


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Psychologist - men ikke psykolog? på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
1297 underskrifter hittil!

Opprettet av
Karen Eimot
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin