Ja til fortsatt reservasjonsrett for fastleger


Til: Alle

Helse- og Omsorgsdepartementet har i rundskriv I-4/2011 tydeliggjort at fastleger ikke lenger kan reservere seg mot å henvise til tjenester man har lovfestet rett til. Retten til å handle i tråd med samvittigheten er dermed tilsidesatt, noe som kan oppfattes som en trussel om yrkesforbud.

Jeg vil med min underskrift i denne kampanjen protestere mot Helse- og Omsorgsdepartementets rundskriv av tre grunner:

1. Helt siden abortloven tydelig definerte reservasjonsrett for direkte deltagelse i abortinngrep for helsepersonell på sykehus (Lov om svangerskapsavbrudd § 14 og abortforskriften § 15), har Helsetilsynet godkjent reservasjonsmulighet for legers henvisning til abort under forutsetning av at dette gjøres på en slik måte at det ikke hindrer kvinnen på en akseptabel måte å få den helsehjelp hun etter loven har rett til. Dette må også gjelde fastleger.

2. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 18 sier: "Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet...". Samvittighetsfrihet er derfor en grunnleggende menneskerettighet for alle.

3. Europarådets Resolusjon 1763/2010 sier følgende: "The right to conscientious objection in lawful medical care".

A: No person, hospital or institution shall be coerced, held liable or discriminated against in any manner because of a refusal to perform, accommodate, assist or submit to an abortion, the performance of a human miscarriage, or euthanasia or any act which could cause death of a human foetus or embryo, for any reason.

B: The Parliamentary Assembly emphasizes the need to affirm the right of conscientious objection together with the responsibility of the state to ensure that patients are able to access lawful medical care in a timely manner...

C: The Assembly invites Council of Europe member states to develop comprehensive and clear regulations that define and regulate conscientious objection with regard to health and medical services..."
Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

4329 underskrifter hittil!

Opprettet av
Hallgeir Lindal Reiten
19.03.2012
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerUnderskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad