La det bli Jul for Barn på flukt!


Til: Regjeringen ved Justisminister Grete Faremo

Midlertidig stans i utsending av barn!

Barn som er født og oppvokst i Norge vekkes i dag opp midt på natten av politi som banker på døren. De sendes ut av landet selv om de er født her og har bodd her i mer enn 8 år. Pr. i dag er det rundt 400 barn som lever i daglig frykt for at de skal bli de neste.

Når Utlendingsnemda, UNE, behandler saker der de skal vurdere barns tilknytning til Norge, viser praksis at innvandringsregulerende hensyn veier tyngre enn hensynet til barnets beste.

Justisdepartementet har over lang tid jobbet med stortingsmeldingen ”Barn på flukt”. Denne meldingen vil ta for seg ulike tema rundt barn i en fluktsituasjon, blant annet situasjonen til lengeværende barn, menneskehandel, situasjonen for barn i asylmottak og retur av barn til opprinnelseslandet eller et tredje land. Meldingen var planlagt lagt fram for Stortinget sommeren 2011. Nå ser det ut til at den legges fram februar 2012. Frem til da vil barn fortsatt bli ut av landet og kastes inn i en tilværelse som de har få forutsetninger for å kunne tilpasse seg til på en god måte.

For å sikre at stortingsmeldingen bygger på rettighetene og prinsippene i FNs barnekonvensjon har Redd Barna sammen med flere andre organisasjoner som Norsk Folkehjelp, NOAS, Amnesty og Press lagt fram flere krav bl.a. at regjeringen bare returnerer barn når dette er til barnets beste.

Ved å signere dette oppropet er du med på å gi din stemme til en henstilling til regjeringen ved Grete Faremo. Vår henstillling er: La barna få gå en fredelig og trygg jul i møte. Innfør en midlertidig stans i all utsending av barn fram til Stortingsmeldingen "Barn på flukt" er lagt fram for Stortinget.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1217 underskrifter hittil!

Opprettet av
Kjetil Nordstrøm

På vegne av
Barnas Venner
11.12.2011
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad