Beta
Lik oss på Facebook

OPPROP: Leve Galleri Texas på Ås stasjon !


Til: eierne av Follo Futura ved ordførerne i Ås, Ski, Oppegård, Frogn, Vestby, Enebakk samt Akershus fylkeskommune


Dette oppropet distribueres som en event på FaceBook, på www.underskrift.no, samt i papirutgave. Aksjonen varer til 17. januar kl 23.55 da vi starter opptelling. Spre lenker til venner, be om papirkopi fra initiativtakerne hvis du trenger. Skriv under bare ett sted, listene blir kontrollert mot hverandre til slutt. Aldersgrense 18 år.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Initiativtakere: Anne Saxebøl, Merete Andresen, Rasmus Bakke, Anders Often, Elin Buene, Lars Mannsåker.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPPROP: Leve Galleri Texas på Ås stasjon !

Til eierne av Follo Futura ved ordførerne i Ås, Ski, Oppegård, Frogn, Vestby, Enebakk samt Akershus fylkeskommune:

Vi krever:

1) Ås stasjon bør drives av Galleri Texas. For befolkningen i Ås er det DETTE som er Ås stasjon…

2) Follo Futura må flytte arbeidstreningen ut av Ås stasjon. Eierkommunene må be Follo Futura finne nye løsninger som ikke blokkerer for kulturlivet i Ås. Vi foreslår kantina på Ås rådhus som lokaler for Follo Futura.

3) Vi vil ha en løsning på dette NÅ, slik at vi kan få Galleri Texas opp og gå igjen på Ås Stasjon i løpet av de første månedene i 2010.

Galleri Texas er den viktigste nyskapningen i kulturlivet i Ås, og har venner langt utover Ås sine grenser. I løpet av seks år har Galleri Texas gitt Ås mer enn 50 utstillinger og rundt 200 musikkarrangementer. Leve Galleri Texas!

Som følge av langvarige uløste konflikter med Follo Futura må Galleri Texas legge ned virksomheten på Ås stasjon og står uten lokaler fra nyttår.

Konsept, kundegrunnlag og velvilje i befolkningen rundt kafé- og kulturtilbudet er bygd opp av Galleri Texas’ ildsjeler. Det kan ikke være forenlig med Ås kommunes interesser at kulturtilbudet til Galleri Texas legges ned.

Follo Futura kan ikke regne med publikums velvilje uten Galleri Texas. I lys av bruddet med Galleri Texas er det sannsynlig at Follo Futura på Ås stasjon vil bli utsatt for en massiv boikott fra både publikum og kulturaktører i Ås og Follo. En rekke artister og kulturarrangører som Pavlos Hunder, Lars Mannsåker, Prima Vare og Pubdagene/Fribryterlosjen har allerede sagt at de vil boikotte Follo Futura på Ås stasjon.

Ordføreren i Ås, Johan Alnes, har kommet med et initiativ til megling, og nevner kantina på Ås rådhus som et mulig lokale for Galleri Texas. Vi mener forslaget bør snus på hodet, kantina kan vel så mye være en god arbeidstreningsarena for Follo Futura, som ikke blokkerer for kulturlivet i Ås.

Uansett krever vi en løsning nå slik at kultur- og kafétilbudet til Galleri Texas får fortsette.

Politikere i Ås og Follo, grip sjansen. Innbyggere i Ås og venner av Texas, spre dette oppropet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signeres av: Venner og tilhengere av Galleri Texas - det unike konsert, galleri- og kaféstedet på Ås


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del OPPROP: Leve Galleri Texas på Ås stasjon ! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
313 underskrifter hittil!

Område
Akershus

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin