Annuller norsk eksamen nå!

Annuller norsk eksamen nå!


Til: Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo

Vi ønsker å fremme en klage angående gjennomføringen av eksamenene i norsk sidemål og hovedmål våren 2023.

Eksamen i norsk sidemål ble avholdt fredag 19. mai. Dessverre ble eksamenen forsinket med 15 minutter og startet kl. 09:15. I løpet av eksamenen opplevde flere elever betydelige problemer med tilgangen til viktige nettressurser, inkludert SNL, NDLA og LEXIN. Som elever har vi rett til å benytte hjelpemidler under eksamen, og det er svært beklagelig at vi ikke hadde tilgang til ordbøker som vi hadde blitt opplært til å bruke. Det er et prinsipielt spørsmål om rettferdighet når elevene vurderes under samme kriterier, til tross for at enkeltelever hadde ulike hjelpemidler tilgjengelig.

Videre ble eksamen i norsk hovedmål avholdt 22. mai, hvor det oppsto forsinkelser på mellom 30 minutter og 1,5 time. Til tross for at alle elever fikk nye leveringstidspunkter, er det viktig å påpeke at de oppståtte problemene ikke var rettferdige. Elever som fikk eksamen kl. 09:30 hadde en hel time mer til disposisjon enn de som fikk oppgaven kl. 10:30. Det er dypt beklagelig at elever med ulike forutsetninger blir vurdert under samme betingelser. I tillegg opplevde enkelte elever at de hadde færre hjelpemidler tilgjengelig enn flertallet. NDLA hadde også tekniske problemer denne dagen, selv om det ikke gjaldt alle elever. Dette førte til en ytterligere skjevfordeling av tilgangen til hjelpemidler blant elevene.

Videre er vi bekymret for at enkelte elever ikke rakk å fullføre eksamen som følge av manglende tilgang til nødvendige hjelpemidler. Det fremgår klart og tydelig at elever har lov til å benytte alle hjelpemidler unntatt kommunikasjon, men flere elever hadde kun tilgang til læreboken.

På bakgrunn av de ulike opplevelsene elevene hadde, krever vi at Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten i Oslo nøye vurderer å annullere eksamen i norsk sidemål og norsk hovedmål. Det er av avgjørende betydning at alle elever blir behandlet likt og at prinsippet om likeverdighet blir opprettholdt i denne situasjonen.

Det er en kjent realitet at elever med høyere karakterer har en sterkere posisjon i den forventede konkurransen. Det eneste rette i en slik varslet tragedie er å annullere eksamenene. Vi ber dere om å ta tak i dette og rette opp situasjonen. Det er viktig at alle elever blir behandlet likt.

Signeres av: Osloskolens elever


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

1 uke siden

Hei! Så fint å se så mange underskrifter! I dag åpner Utdanningsetaten opp for muligheten til å annullere Norsk hovedmålseksamenen, men vi gir oss ikke der! Elever som hadde Norsk sidemålseksamenen opplevde også store problemer med hjelpemidlene. Særlig Lexin, Nynorskordboka. Vi krever at Sidemålseksamenen annulleres på lik linje med Norsk hovedmål. Vi kan ikke godta urettferdighet! Del gjerne budskapet til alle du kjenner. Sammen skaper vi endring!
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

427 underskrifter hittil!

Opprettet av
Gabriel Hesjadalen
2 uker siden
Kategori
Andre
Område
Oslo

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad