Menneskerettighetsbrudd i Pakistan


Til: Utenriksminister Anniken Huitfeldt i det kongelige Norske utenriksdepartementet

Vi Norsk-Pakistanere ønsker med dette å uttrykke vår bekymring for de grove menneskerettighetsbruddene som nå finner sted i Pakistan. Som en nasjon som er kjent for sitt engasjement for menneskerettigheter, ber vi Norske myndigheter om å ta nødvendige skritt for å sikre at disse overgrepene opphører og at et styresett basert på demokratiske prinsipper kan gjenopprettes.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter og friheter som alle individer er berettiget til, uavhengig av deres nasjonalitet, rase, kjønn eller religion. Disse rettighetene ble universelt anerkjent og nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, som et resultat av en felles erkjennelse av at alle mennesker er født frie og likeverdige. Formålet med menneskerettighetene er å sikre verdighet, rettferdighet og likestilling for alle.

Norge har en stolt historie med å verne om menneskerettigheter og har vært en aktiv deltaker i internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner. Deres engasjement for å fremme demokrati, rettferdighet og respekt for menneskerettighetene har blitt anerkjent og verdsatt internasjonalt. Norges innsats for å støtte nasjoner i utvikling, fremme likestilling og kjempe mot tortur og umenneskelig behandling har hatt en betydelig innvirkning på den globale innsatsen knyttet til vern menneskerettigheter.

I dagens situasjon i Pakistan blir menneskerettigheter alvorlig krenket. Akademikere, professorer, journalister, politikere og vanlige borgere i alle aldre bortføres og utsettes for tortur. Disse handlingene er forankret i et ønske om å utslette Pakistans største politiske parti og tilintetgjøre enhver form for opposisjon og ytringsfrihet. Det er viktig å merke seg at slike brudd på menneskerettighetene svekker demokratiske prinsipper, skaper frykt i samfunnet og hindrer utviklingen av en rettferdig og inkluderende nasjon.

Vi ber derfor på vegne av det norske samfunnet om at vår utenriksminister, tar i bruk alle diplomatiske midler og initiativer for å adressere disse menneskerettighetsbruddene i Pakistan. Det er avgjørende å legge press på de relevante myndighetene for å sikre at tortur og undertrykkelse umiddelbart opphører og at domstolene respekteres og at menneskerettighetene blir beskyttet.

Videre må det arbeides aktivt for å sikre at det i tråd med Grunnloven holdes oppnå frie, transparente og rettferdige valg, slik at befolkningen kan uttrykke sin vilje og velge sine ledere uten frykt eller trusler.

Vi ber også om å støtte internasjonale initiativer for å bringe oppmerksomhet til de pågående menneskerettighetsbruddene i Pakistan. Ved å samarbeide med andre nasjoner og relevante menneskerettighetsorganisasjoner kan Norge bidra til å skape en bredere internasjonal bevissthet om situasjonen og øke presset for rettferdighet og respekt for menneskerettighetene.

Norsk-pakistanske samfunnet i Norge er dypt bekymret for overgrepene som befolkningen i Pakistan utsettes for. De føler en sterk tilknytning til sitt opprinnelsesland og har et ønske om at Norge tar en aktiv rolle i å fremme menneskerettigheter og demokrati i Pakistan. De ser på utenriksministeren som en viktig talsperson og en representant for norske verdier og forventer at deres bekymringer taes på alvor.

Vi håper inderlig at Norske myndigheter vil handle med styrke og besluttsomhet for å stanse menneskerettighetsbruddene i Pakistan. Slik engasjement og handling vil sende et sterkt signal om Norges forpliktelse til å verne om menneskerettigheter og støtte demokratiske verdier globalt.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

648 underskrifter hittil!

Opprettet av
Arsam Aziz
22.05.2023
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad