Ja til fortsatt stenging av Tanaelva

Ja til fortsatt stenging av Tanaelva


Til: Tana Kommune, Karasjok Kommune og Miljøverndepartementet i Norge

Underskriftskampanje for videre stenging av Tanaelva.

Denne underskriftskampanjen er ment for oss som ser at videre stenging av laksefisket i Tanaelva er den beste måten å gjøre det på til laksebestanden er stor nok til at det finnes ett høstbart overskudd.

Per dags dato har ikke Tanaelva en laksebestand som er sterk nok til å kunne høstes av, og dette ønsker vi en forandring på, slik at vi og våre barn og etterkommere kan fortsette med laksefisket i den flotte elva vår.

De siste årene har det vært katastrofalt dårlige fangster av laks i Tanaelva, og dette kan sees i sammenheng med at det har vært ett for høyt uttak av laks over mange mange år.
Hvem som har skylden i dette er ikke poenget med denne kampanjen, men heller det at vi ønsker bestanden av laks i Tanavassdraget tilbake til det vi vet den kan være! Og den beste og kjappeste måten for dette er ved å fortsette å holde elva stengt.

Ett stengt Tanavassdrag er ikke noe noen av oss som bor ved Tanaelva ønsker, men vi ser at det er den beste måten å få laksebestanden tilbake til en slik størrelse at vi igjen kan høste av overskuddet den produserer.

Oppover Tanadalen har vi en rik elvekultur hvor elva har blitt forvaltet opp igjennom generasjoner med tradisjonelle fiskemåter (stengsel, drivgarnsfiske m.m), og denne kampanjen er på ingen måte ment for å stenge ute dette når elva åpner igjen, men at det skal finnes ett overskudd å høste av når den åpner. Både for de som fisker med tradisjonelle metoder og de som fisker fra land/båt.

Denne underskriftskampanjen ønsker vi å gjelde for hele Tanavassdraget. Både på norsk og finsk side, fra munningen av Tanaelva til øverst i Anarjohkka, slik at vi unisont kan stå sammen for laksen i Tanaelva.

Vi ønsker at den norske og finske staten kommer med retningslinjer og støtte for uttak av den uønskede pukkellaksen fra elva, og at det gis støtte til uttak av predatorer i elva som f.eks sel i Tanamunningen, gjedde o.l. Og dette bør samkjøres med lokal kunnskap om elva slik at det blir gjort på mest effektive måte.

Signeres av: Alle som støtter denne kampanjen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

23.03.2023

Oppdatering fra hva de forskjellige kommunene har svart i sine høringsuttalelser.

Tana Kommune går inn for åpning av elva for ett begrenset kulturelt fiske.
Begrunnelsen for dette finner dere her side 5-25: https://prod01.elementscloud.no/publikum/943505527/DmbMeeting/227

Karasjok Kommune har gått inn for fortsatt stenging av elva, sitat "På bakgrunn av vitenskapelig forskning og tradisjonell kunnskap så oppfordrer vi på det sterkeste å videreføre all stans av fiske etter atlantisk villaks i Tanavassdraget for 2023"
Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

343 underskrifter hittil!

Opprettet av
Jens Martin Haagensen
20.03.2023
Område
Troms og Finnmark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad