Behold Nattland Oppveksttun barnehage

Behold Nattland Oppveksttun barnehage


Til: Bergen kommune

Bergen kommune har foreslått i sin barnehagebruksplan 2022-2035 å flytte Nattland Oppveksttun barnehage til Sædalen barnehage.

Nattland Oppveksttun barnehage er en barnehage for døve og hørselshemmede barn, som ble åpnet opp i 2017. Barnehagen har unik kompetanse, og samarbeider også tett med skolen på Nattland Oppveksttun, da begge er plassert på samme sted. Det gir store fordeler med tanke på fagmiljø innen tegnspråkfeltet og overgang for førskolebarna. Statped er også på samme bygg – hvor de også samarbeider om førskolebarna flere perioder i året.

Vi i Bergen Døvesenter mener at denne relokaliseringen av barnehagen er en steg i feil retning. Det tar mange år å bygge opp tegnspråkkompetanse, og vi frykter denne går tapt dersom barnehagen flyttes til Sædalen Barnehage. Når barn er 0-5 år så er det en fundamental tid for språklig utvikling for døve og hørselshemmede barn, og vi frykter at det blir språkdeprivasjon ved relokalisering. Da mister de tilgang til et større tegnspråkmiljø. Med tegnspråkmiljø og fagkompetente personale i tillegg til samarbeid med skoledelen og Statped, er Nattland Oppveksttun barnehage en ideel plass.

Bergen kommune peker på at det er for få barn som går på Nattland Oppveksttun barnehage som bruker § 38 (rett til tegnspråkopplæring), og derfor er det bedre å flytte barnehagen til Sædalen barnehage, allerede høsten 2023. Vi reiser spørsmålet om hvordan de skal klare å etablere et godt tegnspråklig opplæringsmiljø i en ny barnehage, og vi føler at det er mange uavklarte spørsmål som kan føre til et svekket barnehagemiljø for døve og hørselshemmede barn. Bergen kommune bør vente på NOU-utredningen som kommer i juni, hvor de utreder tegnspråkets status i Norge. Det kan gi flere svar, og derfor må kommunen i det minste vente til utredningen er ferdig.

Vi trenger din hjelp til å gi beskjed til Bergen kommune at vi må beholde Nattland Oppveksttun barnehage, og at Bergen kommune må jobbe mer med informasjon om barnehagen til foresatte og hvilke rettigheter barna har.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ca. 2 mnd. siden

For de som ønsker å lese Bergen kommune sin barnehagebruksplan, kan gå inn her: https://www.bergen.kommune.no/politikk/politiskeutvalg/900101/mote/4649337/sak/242329

For de som ønsker å lese høringsinnspillene fra blant annet Bergen Døvesenter, Statped, HHBO, Samarbeidsutvalget og FAU til Nattland Oppveksttun barnehage og skole, Døves Menighet og Språkrådet - samt Bergen komme sine tilsvar på hvorfor relokalisering opprettholdes. https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/bk360/7182598/Merknadsskjema-horingsinnspill-Barnehagebruksplanen-2022-2035-7161155-2-0

Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

1007 underskrifter hittil!

Opprettet av
Bergen Døvesenter
Ca. 2 mnd. siden
Område
Vestland

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad