Ja til flere avganger rute 420 (Tromsø), med økt korrespondanse for reisende fra Vikran og Malangshalvøya

Ja til flere avganger rute 420 (Tromsø), med økt korrespondanse for reisende fra Vikran og Malangshalvøya


Til: Troms Fylkestrafikk, Tenk Tromsø og Tromsø Kommune

Etter innføringen av bompenger i Tromsø, er vi som bor utenfor bybuss-sonen ikke gitt et reelt alternativ til bilen. Svært mange av oss jobber på Tromsøya, men kun et fåtall kan pr i dag benytte seg av busstilbudet, grunnet for få avganger. Dagens avganger passer blant annet ikke UNN-ansatte, som stort sett starter sine dagvakter kl. 07.30. Dette gjelder også andre, som begynner sin jobb på Tromsøya mellom kl. 07.00 og 07.30. Det samme gjelder retur for de som jobber i turnus, etter endt kveldsvakt.
I helgene har vi kun en tur/retur avgang på søndags ettermiddag. Dette er altfor dårlig. Flere har etterlyst en buss mot byen på lørdags morgen/formiddag, og en tilbake på ettermiddagen. Med dette vil flere kunne ta bussen for å gjøre ærender på lørdager.
Undertegnede la nylig ut en forespørsel/meningsytring på facebook når det gjelder buss tilbudet til de som bor strekningen Håkøybotn - Straumsbukta, samt Vikran og Malangen. Tilbakemeldingene er at det ønskes og er et behov for en tidligere bussavgang enn det som er per i dag på morgenen, samt midt på dagen og kveldstid. Beboere på Vikran og Malangshalvøya ønsker avganger som korresponderer med rute 420, og som er bedre tilrettelagt for arbeidsfolk.
Ungdommer kommer seg heller ikke hjem fra aktiviteter eller besøk på kveldstid slik det er nå. En avgang senere på kvelden ønskes derfor svært velkommen, også i helgene.
Svært mange i distriktet er misfornøyd med innretningen til dagens bompengesystem, hvor vi kun betaler, uten å få noe igjen på veldig mange år. Vi var også lovet gode innfartsparkeringer før igangsettelse av bompenger, men disse har ikke blitt prioritert. Vi krever derfor et bedre busstilbud, slik at vi også har et alternativ til bilen.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

801 underskrifter hittil!

Opprettet av
Morten Hansen
Ca. 2 mnd. siden
Kategori
Andre
Område
Troms og Finnmark

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad