Stop Italian rule change!

Stop Italian rule change!


Til: Travsporten i Europa

Det Italienske travforbundet vil nekte trenere å delta med mer enn 2 hester i Grand Premio løp. Denne regel endringen begrenser ikke bare travtrenerne sin virksomhet, men også hesteeierne da de risikerer å ikke kunne delta med sin hest dersom treneren har flere enn to hester til start. Signer her for å vise din støtte mot denne regel endringen!

La Federazione Italiana Trotto rifiuterà di permettere agli allenatori di partecipare con più di 2 cavalli alla corsa del Gran Premio. Questa modifica delle regole non solo limita l'attività degli addestratori di trotto, ma anche i proprietari di cavalli in quanto rischiano di non poter partecipare con il loro cavallo se l'addestratore ha più di due cavalli per iniziare. Firma qui per mostrare il tuo sostegno contro questa modifica delle regole!

Det italienska travförbundet kommer att vägra att tillåta tränare att delta med mer än 2 hästar i Grand Premio-lopp. Denna regeländring begränsar inte bara travtränarnas verksamhet utan även hästägarna då de riskerar att inte få delta med sin häst om tränaren har fler än två hästar att starta. Skriv under här för att visa ditt stöd mot denna regeländring!

Det italienske travforbund vil nægte trænere at deltage med mere end 2 heste i Grand Premio-løb. Denne regelændring begrænser ikke kun travtrænernes forretning, men også hesteejerne, da de risikerer ikke at kunne deltage med deres hest, hvis træneren har mere end to heste til start. Tilmeld dig her for at vise din støtte mod denne regelændring!

Italian raviliitto kieltäytyy sallimasta valmentajien osallistua yli 2 hevosen kanssa Grand Premio -kilpailuun. Tämä sääntömuutos ei rajoita vain ravivalmentajien liiketoimintaa, vaan myös hevosten omistajia, koska he eivät välttämättä voi osallistua hevosensa kanssa, jos kouluttajalla on enemmän kuin kaksi hevosta aloittaa. Allekirjoita tästä osoittaaksesi tukesi tätä sääntömuutosta vastaan!

The Italian Trotting Federation will refuse to allow trainers to participate with more than 2 horses in the Grand Premio race. This rule change not only restricts the trotting trainers' business, but also the horse owners as they risk not being able to participate with their horse if the trainer has more than two horses to start. Sign here to show your support against this rule change!

Signeres av: Alle


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

13 underskrifter hittil!

Opprettet av
Geir Smeby
30.12.2022
Kategori
Sport
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad