Ja til flere miljøterapeuter i barnehagesektor

Ja til flere miljøterapeuter i barnehagesektor


Til: Regjeringen

25. juli kom de endelige opptakstallene til høyere utdanning. De viser at barnehagelærerutdanningene mister mer enn hver fjerde student sammenlignet med i fjor.

I år har 3 600 søkere fått tilbud om plass på barnehagelærerutdanningen. Det er en nedgang på nesten 27 prosent, sammenlignet med hvor mange som fikk tilbud i fjor. Da fikk nærmere 5 000 tilbud om plass på barnehagelærerutdanningen, skriver Utdanningsforbundet.

Dette er krise, mener Hege Bae Nyholt, som er leder i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Ny kartlegging viser også at tre av ti barnehager ikke oppfyller pedagognormen. De har for mange barn per barnehagelærer.

Tiltak:

Det finnes ulike tiltak som f.eks å gi voksne som allerede arbeider i skoler og barnehager, men mangler lærerutdanning, mulighet til å ta desentralisert utdanning. Ved å gi flere mulighet til å ta videreutdanning som voksne, får man ivaretatt den realkompetansen de har til å jobbe med barn. Det å få et papir på den kompetansen du har, gir deg større rettigheter, mer innflytelse over egen arbeidssituasjon og bedre lønn.

Vi trenger sårt flere barnehagelærere, men hva med tverrfaglighet? Hva med alle barn med ulike sosiale utfordringer? Hvem skal f.eks håndtere komplekse atferdsutfordringer hos et barn? Høgskoleutdannede miljøterapeuter har lang erfaring med slike utfordringer og denne arbeidskraften er allerede tilgjengelig i tusentall, men da må lønnen bli høyere og krav til kompetanse må endres.

Jeg mener at en del av løsningen er å ansette flere vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Det må være 100 prosent stillinger med miljøterapeut lønn.

Er du enig i dette forslaget?
Skriv under kampanjen og del!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

3 underskrifter hittil!

Opprettet av
Trond Spurkeland
02.08.2022
Område
Hele landet

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad