NEI TIL UTBYGGING AV NEDRE EKORNRUD / BEVAR SØRENDEN AV KOLBOTNTJERNET


Til: Nordre Follo kommune og politikere

NEI TIL UTBYGGING AV NEDRE EKORNRUD

BEVAR SØRENDEN AV KOLBOTNTJERNET SOM FELLES NATUR- OG KULTURLANDSKAP

Signer hvis du ikke ønsker utbygging av Nedre Ekornrud, et unikt natur- og kulturlandskap i sørenden av Kolbotntjernet/vannet.

Nordre Follo kommune har gjenstartet arbeidet med områderegulering av Nedre Ekornrud. Området er avsatt som prioritert utbyggingsområde i kommuneplan for Nordre Follo 2019-30.
Foreløpige føringer er boligbebyggelse på det flate området mellom Kollen og Strutsåsen, med biladkomst via Peder Sletners vei.

Planområdet er i dag ubebygd og i praksis vil dette medføre at sentrale deler av Nedre Ekornrud, som i dag er vårt felleseie og lett tilgjengelig for alle, blir privatisert og utilgjengelig for allmennheten.

Planområdet har avrenning til Kolbotntjernet og drikkevannkilden Gjersjøen. Naturen rundt Kolbotntjernet/vannet er under stort press av utbygging og Nedre Ekornrud er et viktig område å bevare og restaurere som et ubebygd naturområde.

Nedre Ekornrud er særlig verdifullt for frilufts- og dyreliv og brukes hele året av kommunens innbyggere. Området brukes til trening, mosjon, naturopplevelser og rekreasjon, og er et viktig naturområde med hensyn til flora, fugler og dyreliv.

Nedre Ekornrud ligger noen hundre meter fra utbyggingen ved Myrvoll stasjon og en liten halvtimes spasertur fra Kolbotn sentrum. Det er også en naturlig ferdselsåre fra Greverud og Myrvoll via Solbråtan til Kolbotn sentrum.

Gjennom å beholde planområdet ubebygd og i kommunalt eie, kan Nordre Follo kommune bevare og restaurere Nedre Ekornrud til glede for innbyggere og det biologiske mangfoldet.

Nordre Follo kommune har med dette en mulighet til å bli en foregangskommune som viser at de tar FNs bærekraftsmål og egne målsetninger og føringer i kommuneplanen på alvor.


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

07.05.2023

Kommunestyret i Nordre Follo Kommune vedtok 03.05.2023 kommuneplanens arealdel.

Det er våre lokalpolitikere som har mulighet til å stoppe planene om utbygging og privatisering av Nedre Ekornrud.

Spør de gjerne direkte om de vil gjøre noe for å stanse salg, utbygging og privatisering av dette unike natur- og kulturlandskapet i sørenden av Kolbotnvannet.


Få varsel på e-post når eieren skriver oppdateringer

818 underskrifter hittil!

Opprettet av
Bjørg Eide
23.05.2022
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad