Stå opp for våre mest sårbare barn! Stopp sammenslåing av avlastningstilbudet til Bjørkås!


Til: Nordre Follo, Kommunestyre

Den 15. desember 2021 ble det politisk bestemt at Bjørkås sykehjem skal legges ned, og at Konglestien og Lysnetoppen avlastningsbolig dermed skal slås sammen til en stor avlastning i Bjørkås gamle lokaler. Dette ble vedtatt med 27 mot 20 stemmer i kommunestyret.

Vi ansatte på både Konglestien og Lysnetoppen synes dette er ufattelig trist, og håper på det sterkeste at politikerene snur i avgjørelsen. Ingen av oss som jobber med barna ble spurt i forkant om hva vi tenker om en slik løsning. Kommunen lover foreldrene et like godt, eller bedre fagmiljø og tilbud. Vi som fagmiljø mener dette er et stort feilgrep.

Barna det er snakk om å flytte på, er de aller mest sårbare barna i samfunnet. De er vare for endringer og trenger forutsigbarhet og trygghet i hverdagen, i mye større grad enn det andre barn har behov for. Det er snakk om barn med blant annet autismespekterforstyrrelser, utviklingshemming, barn i rullestol, og mange andre utfordringer. Det er viktig at vi står opp for disse barna, som ikke kan stå opp for seg selv.

En sammenslåing av avlastningstilbudet på Bjørkås vil ha store negative konsekvenser for barna. Nå er vi vant til å bevege oss fritt ute i nærmiljøet, og har store utearealer rett utenfor inngangsdøra. Utearealene på Bjørkås er mindre enn det avlastningsboligene har per idag, og skal romme 12-15 barn samtidig. Dette er uforsvarlig!

I tillegg er det flatt terreng både rundt Konglestien og Lysnetoppen. På Bjørkås er det bratt og kupert. Både Konglestien og Lysnetoppen har skogen tett på. På Bjørkås må vi ned en bratt bakke, krysse Skiveien, under toglinja, gjennom et boligfelt og forbi Kolbotnvannet før vi kommer til skogen. I praksis gjør dette at skogen ikke er tilgjengelig for veldig mange av disse barna.
Det er flere av barna man ikke kan ha med i bil, som vil si at de i praksis blir innelåst på Bjørkås, da utearealene er for små og terrenget er for kupert.

Hjelp oss å stoppe overflyttingen til Bjørkås og skriv under!

Signeres av: Fagmiljø og innbyggere av Nordre Follo kommune


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

Ingen oppdateringer publisert ennå

Få varsel når eieren skriver oppdateringer

Kommentarer

607 underskrifter hittil!

Opprettet av
Julie Solvang
2 uker siden
Område
Viken

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer siden 2006
Vilkår og personvern

Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | Mediamakeriet - Webdesign i Fredrikstad