Lik oss på Facebook

Skriv under

Jeg har lest underskriftskampanjen "Far/medmor kun en time om dagen? Opprør mot dagens smittevernsrestriksjoner ved Føde- og barselavdelingen UNN" og skriver herved under:
Feltet må fyllles ut

Feltet må fyllles ut Vises ikke offentlig

Alle felter må fylles ut.Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer