Lik oss på Facebook

Skriv under

Jeg har lest underskriftskampanjen ""Alder tidsretten" hevdes for området i indre Sørfjorden av bygdas folk og Mauken reinbeitedistrikt" og skriver herved under:
Feltet må fyllles ut

Feltet må fyllles ut Vises ikke offentlig

Alle felter må fylles ut.Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer