Beta
Lik oss på Facebook

Rettferdighet for Norske ofre for innvandrer vold


Til: Vi som støtter Sylvi Listhaug

Rettferdighet for etniske Nordmenn

På grunn av Politisk korrekthet fra venstresiden får ikke etniske Nordmenn rettferdighet når de utsettes for vold fra folk med innvandrer bakgrunn. Denne urettferfigheten er ikke lenger til å bære og kan ikke lenger tåles. Når de som styrer ikke setter Nordmenn først men lager en presedens og kultur for å legitimete vold mot Nordmenn gjennom å svekke rettsikkerheten og normene for slik vold fordi de blir begått av minoriteter, rammer de selve strukturen i vårt samfunn, det er ett urovekkende svik som roper om rettferdighet. Når det mangler evne og initiativ fra politikerene til å rette opp i denne urett, er det en blødende nødvendighet på vegne av de uskyldig Nordmenn som fordi de er Nordmenn utsettes for slik urett iblant sitt eget folk, fordi deler av dem mener at dette er rett utfra perverse og lovløse politiske forhold som ser ut som å lamme vårt samfunn og utøse en voldspiral mot handlingslammede Nordmenn fordi de har blitt sviktet av sine egne. Dette sviket er utålelig og kan ikke lenger skjønnmales eller forties, men vi nekter å tie om det lenger. Det er saker på saker som beviser denne urett, og forsøk på å dempe dette oppropet med liberale taktikker vil og må bli fånyttes. Vi vil vise utholdenhet og tålmodighet i dette kravet.

Denne underskrifts kampanjen er for å hedre disse ofrene som er våre egne, for om mulig å gi dem den rettferdighet de fortjener, og sette til veggs de onde tjenere som hver dag setter den liberale agenda foran vår egen sikkerhet, dette kan ikke tolereres lenger. Dette gjelder provosert vold, til grove og alvorlige seksuelle overgrep mot barn, at det blir starter en holdnings endring som ikke lenger tåler denne forskjellsbehandlingen fra radikale venstre sympatisører som setter utenforstående politikk foran sin egen befolkning. Denne rasismen vil ikke lenger tolereres men settes på dagsorden og gjøres til en kampsak for alle Nordmenn som elsker vårt land og som bor her og har en fremtid her.

Saken som ønskes trekkes frem og som vi ønsker rettferdighet for er den grove voldtekten av en 14 år gammel jente som har blitt totalt sviktet og ydmyket av det Norske liberale rettsvesen, vi ber for rettferdighet for henne og at saken gjenopptas med de gjeldende strafferammer som saken bærer preg av som er 21 års fengsel for grov gjengvoldtekt, og at de tjenere som like grovt sviktet, sikter til statsadvokat Cecile Schløsser Møller som har lagt grunnen for at slik hensynsløs vold skal ramme hennes egne på en slik måte at ingen beskrivelse og tolkning av loven skal kunne skjule hennes forbrytelse, uforstand i tjeneste og grov uforstand der hun med vitende og vilje med løftet hånd gjorde det klart for alle at hun er motstander og fiende av de hun selv mener hun tjener. At det blir klart at hun ikke lenger er ønsket i et offentlig verv av folket, fordi hun ganske enkelt ikke har vår tillit. Vi skal kunne vite at det finnes rettferdighet også for Nordmenn og at dette vil finnes også i fremtiden. Dette vil legges frem for stortinget etter endt kampanje, og vi ber om så stor deltagelse som mulig for å stoppe en svært ødeleggende og destruktiv trend for landet vårt, slik at de som bor her vil ha ekstra beskyttelse i loven og i rettspraksis som er mangelvare i dag. Dette sviket som det er skal ikke lenger sensureres eller finmales. Dette er ett av kravene. Vold som begåes mot Nordmenn skal i motsetning til dagens praksis straffes hardt og skape presedens i rettene og samfunnet forøvrig, det skal i disse saker settes en standard. Dette for vår trygghet.

Takk:)Signeres av: Nordmenn og patrioter


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del Rettferdighet for Norske ofre for innvandrer vold på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Frank Overå
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin