Beta
Lik oss på Facebook

NEI TIL DEPONI I BREVIK!!


Til: Alle i Telemark, Vestfold og Norge

Underskrift mot deponi

NEI TIL DEPONI I BREVIK!!

Skriv under her for å støtte den viktige kampen for Telemark, Vestfold og Norge

- det gjelder vårt samfunn og våre barn og barnebarn
- det gjelder et bærekraftig næringsliv og arbeidsplasser som kan vare i generasjoner
- det gjelder helse og sikkerhet

Bakgrunn: Private gigantselskaper i Tyskland og Norge ønsker et deponi for farlig avfall i Dalen gruver i Brevik, rett ved Porsgrunns største bydel og Larvik – ved Eidangerfjorden som benyttes av flere hundre tusen mennesker hvert år til rekreasjon.

Innbyggerne i fare

Ingen steder i verden ville det i dag være anledning til å legge et nytt gigantisk deponimottak, med tilhørende anlegg, bare titalls meter unna naboene. I resten av Europa er det snakk om en avstand på minst 1,5-2,5 kilometer. I Brevik bor
2500 mennesker innen 1000 meter fra aktuelt mottak og anleggstomt. Ved en gassulykke kan det bli snakk om evakuering av hele Brevik og med trange fluktveier er hele befolkningen i fare.

Svovelsyre og sprukne gruver som lekker

Det er snakk om opptil 100 000 - 1 000 000 tonn avfall hvert år, mest flyveaske fra avfallsforbrenning, blandet i Brevik med store mengder svovelsyre og giftige tungmetaller. Med tiden ville mye av dette lekke ut på grunn av vanntrykk fra baklandet gjennom sprukne gruver. Hele transporten, mottaket og gruvedeponeringen ville utgjøre en fare for befolkning og for fjord.

Flere alternativer – trenger ikke å bli kjent som giftpøl

På kort sikt er det tale om ca. 20 arbeidsplasser, og etter 20-30 år er det kroken på døra. Men det finnes alternativer til giftdeponi, inkludert datalagring eller algeproduksjon. Arbeidsplasser knyttet til dette kan vare i hundrevis av år.

Omdømmet til Grenland og Larvik er dessuten viktig. Vi vil ikke utsette oss for flere uhell eller bli kjent for å være hele Norden og Europas giftpøl. Det taper det resterende næringsliv på – og innbyggerne.

De viktigste argumentene mot et giftdeponi/deponi for farlig avfall i Brevik er dette:

1. Det ødelegger samfunnsutvikling, bærekraft og næringsliv

- ved at et deponi gir en kortsiktig gevinst for de private selskapene i 20-30 år, mens samfunnet og det resterende næringsliv taper i det lange løp. Gruvene i Brevik kan gi arbeidsplasser og bidra til utvikling og inntekter i flere hundre år med annen produksjon. Et lokalt ønsket alternativ finnes: Nesset kommune.


2. Stor fare for befolkningens sikkerhet og helse

Et deponi og anlegg fra noen titalls til noen hundre meter fra befolkningens boliger betyr stor fare ved ulykker og uforutsette hendelser. Lekkasjer fra deponi med stoffer vil skje på grunn av trykk og sprekker og forgifte fjorden som allerede er sårbar som terskelfjord og på grunn av tidligere virksomhet.


3. Telemark og Vestfolds omdømme ødelegges

For at næringslivet skal trekke til seg nye og kvalifiserte ansatte, må stedet være attraktivt ellers stopper utviklingen. Å legge kanskje verdens største årlige mottak til deponi for farlig stoffer fra hele Norden og Europa til en by, Brevik, vil medføre at Telemark, spesielt Grenland, og Vestfold får et dårlig rykte.


4. Norges frynsede framtid – landets renommé ville skades

Vår land kan lett bli assosiert med en gammeldags metode for å takle avfall. Resten av Europa legger opp til resirkulering og gjenvinning. Det er industrien selv som skal påkoste dette. Ikke et lokalsamfunn. Et stort gruvemottak for farlig avfall, feilplassert i en verneverdig sommerby, Brevik, ville bety at Norge ikke følger med i det grønne skiftet. Nå skal mye mindre sluttdeponeres og da i betryggende avstand.


5. Dumt for verdensarv og geopark

Brevik ligger midt i en geopark, definert av Unesco og FN. Denne tiltrekker også turister. Telemark er sted for verdensarv, der også aksen ned til Hydro og fjorden er aktuell. Brevik har forbindelser via Telemarkskanalen. Det virker som en dårlig idé å sette dette på spill.


6. Bryter med lover og regler

Norge har en rekke lover og regler som går mot deponiplanene. Dette gjelder blant annet naboloven, helselovverket, beredskapslovene og EUs direktiv for avfall som er norsk lov. Ja, det gjelder til og med den nasjonale avfallsstrategien som taler varmt for gjenvinning og forebygging. Og vi har ikke engang en godkjent nasjonal avfallsplan.


7. Belastning av uhell/nesten-uhell/branner/ras/utslipp - altfor stor

Miljødirektoratet prøver å la oss forstå at stordeponi i Brevik ikke gjør noe særlig fordi Brevik har belastning fra før, med Renor og Norcems behandling av organisk avfall. Tanken er uhyrlig og må snus. De ser bort fra de enorme mengdene til farlig transport, mottak, behandling og deponi. Rydd opp, begrens Renor og brenning av farlig avfall.

Brevik og Telemark er i fare, Larvik og Vestfold er i fare - og Norges omdømme er i fare.

Si nei til deponi i Brevik – skriv under her...


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Kommentarer

Del NEI TIL DEPONI I BREVIK!! på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
K M Parr
Kategori
Miljø
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerUnderskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin