Beta
Lik oss på Facebook

Fjern Jens Barland fra Signo


Til: Alle

Fjern Jens Barland fra Signo!

Jens Barland er styreleder for Signo Stiftelsen, og i morges (11.11.16) kom nyheten at generalsekretæren fratrer stillingen. Generalsekretæren Berge-Andreas Steinsvåg er en viktig person i døvesamfunnet og fikk oss til å bli både sett og hørt. Dette er et stort tap for oss i døvesamfunnet.

http://www.signo.no/aktuelt/steinsvag-fratrer-som-generalsekretar/

Som Finn Arild Thordarson skriver på hans facebookvegg:

ET STORT TAP FOR DØVE OG DØVBLINDE
Jeg sitter i Hovedstyret i Stiftelsen Signo, og jeg var ikke enig i at generalsekretæren skulle slutte.
Men alle representanter fra døve og døvblindes organisasjoner og tegnspråklig fagmiljø ble nedstemt.
Vi ble stemt ned av hørende som ikke kan tegnspråk.
Styreleder brukte sin dobbeltstemme mot oss – selv om døve og døvblindes organisasjoner har uttrykt mistillit mot styreleder, selv om halve styret har uttrykt mistillit mot styreleder.
Selv om Signos formålsparagraf sier at man SKAL samarbeide med døve og døvblindes organisasjoner og det tegnspråklige fagmiljøet.
De samarbeidet ikke med oss. De overkjørte oss.
Dette viser audismen i Signo.
Audisme er det samme som rasisme, bare at diskriminering skjer på grunnlag av hørsel, ikke hudfarge.
I Signo, hvor 20% av de 1.200 ansatte er døve eller døvblinde, men ingen av dem er i ledelsen, ble det for sterk kost med en generalsekretær som anså døve og døvblinde som likeverdige.
I dag har ikke brukerkompetanse en viktig funksjon i Signo. Brukermedvirkning er sentralt i utvikling av helse- og velferdstjenester, og Signo taper i konkurranse mot andre tjenesteytere.
De døve og døvblinde som mottar tjenestene fra Signo fortjener å skånes mot audisme.
Vi har en lang vei å gå mot likestilling.

Hilde Haualand bekreftet dette ved å skrive på hennes facebookvegg:

Signo er helt unikt. Det som fremfor alt gjør Signo unikt, er tegnspråk og de mange døve ansatte som sørger for at Signo kan gi et tilbud til en gruppe mennesker som faller helt gjennom alle andre steder enn hos Signo.
Det gjør vondt å skrive dette, fordi jeg selv har jobbet i Signo - og Signos ansatte og arbeid har fått en plass i hjertet mitt. Da jeg jobbet der var det også vondt å se og være vitne til åpenlys audisme, samtidig som det var sånn mangel på vilje til å se og ta tak i dette hos de som har ansvar og mulighet for å gjøre noe med det. Når styret nå har valgt å avskjedige den første generalsekretæren som har vist reell vilje og ønske om å røske opp i audismen i Signo, er det en mørk dag for hele døvesamfunnet i Norge.
Kampen for et likestilt samfunn er ikke over. Den fortsetter, og begynner nå.

Nå må styreleder Jens Barland fjernes! Støtt vår kamp mot audisme og skriv under!


Støtter du denne kampanjen?


Ja, jeg vil skrive under

Oppdateringer

07.12.2016

En liten rettelse: Nyheten kom i dag den 7. desember (ikke 11.11.16 som det står i kampanjen).

Kommentarer

Del Fjern Jens Barland fra Signo på Facebook

Del denne kampanjen på Facebook

Del på Facebook

Del på Facebook
Opprettet av
Maren Oriola
Kategori
Andre
Område
Hele landet

Annonse

Underskrift.no er ikke tilknyttet kampanjen, kampanjens eier står ansvarlig for innholdet.
Klikk her dersom du finner kampanjen upassende eller støtende

Lik Underskrift.no på FacebookNyeste underskriftskampanjerSiste oppdateringer


Underskrift.no - Norges største på underskriftskampanjer
Leveres av Comito AS © 2005-2017
Sjekk også:
pCast - Podcast oversikt | feelings.no - Helse- og livsstilsmagasin